Vil hindre brann i Norges 200 verneverdige trehusmiljøer

– Brannsikkerheten er svært varierende i den tette, verneverdige trehusbebyggelsen i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og da kan liv, helse og uerstattelige kulturminner gå tapt. – Ingen glemmer den forferdelige brannen i Lærdal 18. januar i 2014 da mer enn 40 bygninger ble totalskadet, […]