Foreslår krav om mindre CO2-utslipp fra lastebiler

-Klimakrisen er vår tids største utfordring. I Norge står vegsektoren for nær 20 prosent av de totale utslippene. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor samordner vi nå norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra lastebiler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Lovendringen retter seg mot bilprodusenter. Tilsvarende regulering er […]