Vil styrke det nordiske krisesamarbeidet

Foto: Johannes Jansson/norden.org De nordiske samarbeidsministrene er enige om at styrket nordisk samarbeid om kriseberedskap skal ha høy prioritet i tiden fremover. Det foregår allerede omfattende samarbeid på dette feltet, innenfor ulike nordiske rammer, men ikke minst pandemien har vist at det er rom for å videreutvikle og styrke dette arbeidet. I takt med den […]