En av de felte ulvene var en streifulv

DNA-analyser viser at en av de fem ulvene SNO felte innenfor fellingsområdet til Bograngenreviret i februar ikke tilhører Bograngenreviret. Når lederdyrene i et revir er felt vil vi være mindre sikre på at enslige ulver som spores i området tilhører reviret, særlig i parringstiden. Dette var et tungtveiende hensyn når vi besluttet å avslutte fellingsforsøkene […]

Avslutter fellingsoppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Etter felling av 9 ulver i to revir avslutter Statens naturoppsyn oppdraget. De ulvene som har vært sporet i Bograngen har blitt felt, og det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog. Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, fikk den 15. februar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å gjennomføre ekstraordinært uttak av […]