Lang ventetid for å få psykisk helsehjelp

BILDET: Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til at unge blir uføre. Mange må vente lenge på helsehjelp. Foto: AdobeStock En av tre med behov for psykisk helsehjelp opplevde at det tok over 1 måned å få hjelp. Lengst ventetid er det i offentlige helsevesen, med et snitt på syv uker. – Tidlig hjelp er […]

Vestfold og Telemark har høyest andel unge uføre i landet

Andelen som mottar uføretrygd i Vestfold og Telemark er høyere enn landsgjennomsnittet, og antallet mottakere øker. Andelen unge uføre er høyest i landet . I desember 2021 mottok 35.032 personer i Vestfold og Telemark uføretrygd fra NAV. Dette utgjør 13,4 prosent av befolkningen, og er en økning på 297 personer sammenlignet med samme periode i […]