Lanserer unik masterutdanning for fotballtrenere

Næringsmaster for fotballtrenere er både en vitenskapelig mastergrad og en trenerutdanning. USN samarbeider tett med Norges fotballforbund og Norsk Fotball, og studentene er ansatt som trenere – med lønn – gjennom hele studietiden. Tekst: Knut Jul Meland, USN Det siste tiåret har antallet fulltidstrenere i norske toppfotballklubber økt betydelig. Samtidig blir det ansatt stadig flere […]

Yrkesfag i rivende utvikling

BILDET: Daglig leder i World Skills understreker at yrkesfagene er inne i en rivende utvikling. Foreldre er ikke alltid de beste til å gi utdanningsråd, mener Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway. Det går mot 1. mars og søknadsfrist for videregående skole. For mange niendeklassinger rykker datoen nærmere med stormskritt, mens planene for framtiden fortsatt er […]

Nå kan du søke opptak til mer enn 1700 studier i Samordna opptak

BILDET: Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule. 1. februar åpnet det samordnede opptaket til universiteter, høgskoler og fagskoler i 2022. -Det er gledelig å se det store antallet og variasjonen i studier som tilbys hos institusjonene. I 2022 tilbys det 74 741 studieplasser fordelt på 1760 studier ved fagskoler, høgskoler […]