Fortsatt lønnsomt å investere i fast eiendom

Salgsprisene steg med 1,5 prosent på landsbasis i februar, samtidig som leieprisene har økt jevnt. Dette gir samlet en god avkastning på eiendomsinvesteringer, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal. Det kostet i gjennomsnitt 10.221 kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i januar. Dette er en reduksjon på 2,3 prosent fra forrige måned. Sammenlignet […]

Økt husleie som resultat av kraftig indeksregulering

Foto: Knut Neerland Mange leietakere vil oppleve utfordringer knyttet til økning i husleien som et resultat av årets kraftige indeksregulering. Denne justeres i tråd med den generelle prisøkningen i samfunnet, og gir utleier en kompensasjon for økte utgifter, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal. et kostet i gjennomsnitt 10.452,- kroner å leie en 1-roms leilighet […]