Skylder 2,4 milliarder i skatt og avgift

Ved årsskiftet hadde Skatteetaten nesten 5000 aktive nedbetalingsavtaler med virksomheter og personer om utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen. Det utestående beløpet aktørene skylder i skatter og avgifter er omtrent 2,4 milliarder kroner. Da ordningen startet, ble det gitt utsettelser for litt over 5 milliarder kroner. Per 31. oktober 2021 var beløpet redusert […]