Ser på mulighetene for vaksineproduksjon i Norden

BILDET: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) De nordiske landene er i gang med en felles studie for kartlegge innovasjon, utvikling og produksjonskapasitet for vaksineproduksjon. -Den norske helsenæringen er en kunnskapsintensiv næring i vekst, og vi har gode miljøer innen utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Denne studien vil gi nyttig kunnskap om muligheter for […]