Søk om kirkemidler

-Stortinget har bevilget en tilskuddspott på totalt 20 millioner til sikring av våre viktige kulturhistoriske kirkebygg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen. Søknadsfristen er 18. mars. Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett, […]

Mange huseiere er ikke klar over vedlikeholdsplikten

Mange huseiere er ikke klar over at de har et ansvar for å vedlikeholde boligen sin. Med et våtere og villere klima kan det fort bli dyrt. Fremtind får inn mange meldinger om skade hvor kundene ikke har opprettholdt vedlikeholdspliktene sine. Konsekvensen kan være at de får mindre igjen på forsikringen sin. – Som huseier […]