Framdriftsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Nye Veier har startet arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Hensikten er å bidra til at den planlagte veien skal bli et realiserbart veiutbyggingsprosjekt. På bakgrunn av møter med styret i det interkommunale plansamarbeidet høsten 2021 har Nye Veier jobbet videre med en framdriftsplan. -Vi skal snu alle steiner for å gjøre dette til […]