365 millionar i tilskot til kulturmiljø i 2022

BILDET: Verdsarvstaden Røros. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren -Kulturhistoriske spor gjev omgjevnadene våre særpreg og historisk djupne. I dag fordeler Riksantikvaren 365 millionar i tilskot til å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Dette er pengar som går til å sikre kulturmiljøverdiar. Samstundes bidreg dei til lokal verdiskaping og gjev ringverknader i form av arbeidsplassar […]

– Arkeologi er som detektivarbeid

Ordene tilhører Terje Gansum, som er kjent for mange tønsbergensere og andre vestfoldinger. Historie og arkeologi er fagene han brenner for. ESPEN JØRGENSEN tekst Fortell litt om yrket ditt og hva slags bakgrunn du har, mange har hørt om deg, men ikke alle kjenner din bakgrunn. – Jeg er utdannet arkeolog fra Universitetet i Oslo […]