Maritim næring bør bli mer digital og bærekraftig

AVBILDET: Leder av strategigruppen Maritim21 Ingrid Schjølberg og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. En ny strategi viser hva Norge bør gjøre for å være en verdensledende maritim nasjon i 2030. Mer digitalisering og flere lav- og nullutslippsløsninger er svaret. Dersom man skal lykkes med det grønne skifte må maritim næring og forskningsmiljøer være tidlig ute […]