Miljødirektoratet: 85 millioner til å sikre naturarven i verneområder

BILDET: Den to km lange naturstien ved Håheller i verneområdet Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiene er tilrettelagt for besøkende med informasjon og utkikkspunkt. Dette er et kanaliseringstiltak for å beskytte villreinen i området samtidig som det gir folk en fin naturopplevelse. Foto: Miljødirektoratet. Over hele landet har forvaltningsmyndigheter for verneområder fått tildelt midler til å ivareta den mest verdifulle […]