Alle norske vindkraftverk bygget innen fristen

De fleste norske vindkraftverkene som har fått konsesjon de siste årene hadde frist til 31. desember 2021 med å bygge ferdig anleggene. Alle vindkraftverkene rakk denne fristen, og ved utgangen av 2021 var 63 vindkraftverk satt i drift. – Det er fortsatt fire vindkraftverk som er under bygging, men disse har frist for idriftsettelse i […]