– Tariffoppgjøret skal sikre gode velferdstjenester til innbyggerne

19. februar, 2022

09:28

Ingen kommentar

BILDET: Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, besøkte Vestfold og Telemark i dag.

– For at kommunene skal kunne tilby innbyggerne gode velferdstjenester, er hele laget av dyktige medarbeidere viktig. I tariffoppgjøret må KS finne samlende løsninger for hele laget, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø da han besøkte Vestfold og Telemark i dag.

ariffoppgjøret i kommunesektoren starter 6. april. Kommunesektorens organisasjon KS er arbeidsgiverorganisasjon og forhandler på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo. Det omfatter nær 500.000 ansatte.

KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø deltok i dag på KS’ strategikonferanse i (fylke). Her samles politiske og administrative ledere fra kommunene for å gi innspill til KS’ hovedstyre og forhandlere.

– 22 kommuner i Vestfold og Telemark har vedtatt innspill til KS om tariffoppgjøret, og det skal også fylkesmøtet gjøre i dag. Så KS’ forhandlingsmandat blir godt forankret i kommunene, sier fylkesstyreleder i Vestfold og Telemark, Sven Tore Løkslid.

– Vi står foran et krevende tariffoppgjør. KS vil gjøre alt vi kan for å finne gode løsninger rundt forhandlingsbordet som gjør kommunene i stand til å løse sitt viktigste oppdrag: Gode tjenester til innbyggerne, sa Gangsø.

I kommunesektoren er det én tariffavtale for alle ansatte, én kake å fordele. KS må balansere krav fra fire forhandlingssammenslutninger med 40 fagforbund.

Lønnsutviklingen i Norge følger frontfagsmodellen. Det betyr kort sagt at ansatte i industrien som konkurrerer med utenlandske bedrifter forhandler først og legger en norm for lønnsveksten i resten av arbeidslivet. Hvis norsk industri mister konkurransekraft, svekkes hele økonomien – også grunnlaget for velferdstjenestene som kommunene leverer.

– Noen arbeidstakerorganisasjoner hevder i mediene at de er blitt hengende etter privat sektor lønnsmessig. Men når vi ser lønnsutviklingen over tid, slik frontfagsmodellen sier vi skal, kommer kommunesektoren og industrien omtrent like godt ut de siste fem årene. I kommunesektoren har ansatte med høyere utdanning kommet best ut, sier Gangsø.

Han legger til at frontfaget ikke setter en absolutt ramme, og at KS vil bruke handlingsrommet modellen gir.

Samtidig som hele laget av ansatte skal få en rimelig lønnsøkning, er noen yrkesgrupper vanskeligere å rekruttere i kommunene. I årene framover vil det bli stadig flere eldre, og behovet for helsepersonell av mange slag vil øke over hele landet. Selv om behovet for arbeidskraft varierer i ulike deler av landet, trenger kommunen alle yrkesgruppene for å levere gode og sammenhengende tjenester til sine innbyggere.

– I Vestfold og Telemark sier kommunene at det er mest utfordrende å rekruttere leger og sykepleiere. Det viser KS arbeidsgivermonitor, sier Løkslid.

Les mer om tariffoppgjøret i kommunesektoren på KS’ nettsider

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *