Foto: Nadia Frantsen

Tidenes sterkeste boligprisvekst i januar

BILDET: Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, sier boligprisveksten i januar var urovekkende høy. Foto: Nadia Frantsen

De sesongjusterte boligprisene økte hele 2,1 prosent i januar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det siste året har boligprisene dermed steget 6,8 prosent.

-Prisveksten var urovekkende høy i januar, men det er flere underliggende faktorer som tilsier at januartallene er «blaff» og at boligprisveksten gjennom året allikevel vil modereres, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Tre underliggende faktorer som vil moderere prisveksten:

  1. Norges Bank ønsker å normalisere styringsrenten og det ventes tre til fire renteøkninger i løpet av året. Renten er den enkeltfaktoren som isolert sett har størst påvirkning på boligprisene.
  2. Sammenlignet med befolkningsveksten er byggetakten nokså god på landsbasis. Det meldes imidlertid om flaskehalser blant takstmenn i forbindelse med innføringen av ny avhendingslov. Når disse utfordringene løses vil også boligtilbudet øke.
  3. Mange endret forbruksmønster under pandemien. Det førte til økt press i åpne sektorer, slik som boligmarkedet. Når restriksjonene nå fjernes så forventer vi en reversering i forbruksmønster ved at folk igjen vil bruk mer av disponibel inntekt på reiser, tjenester, kulturliv osv, det vil også kunne dempe presset i boligmarkedet.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.