To klagesaker for MFU om produktet Smiley Kids som begge ledet til frifinnelse

4. februar, 2022

19:47

Ingen kommentar

CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen er tilsatt søtstoff.

CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen er tilsatt søtstoff.

Den ene saken gjaldt oppstilling i butikk og den andre gjaldt en markedsføringskampanje på Facebook. Foretaket ble frifunnet i begge sakene fordi markedsføringen i den ene saken dreide seg om alminnelig oppstilling på utsalgssted. Emballasjen inneholdt figurer med appell til barn, men gikk ikke utover det som må anses som alminnelig emballasje som er unntatt fra MFUs retningslinjer og en plakat med informasjon om produktene i hovedsak ble ansett rettet mot voksne.

I den andre saken, markedsføringskampanje på Facebook, ble foretaket også frifunnet, ettersom det som ble vist var alminnelig emballasje, riktignok med barnerettede figurer. På grunn av annonsens utforming og aldersgrensene for Facebook, ble det også lagt til grunn at kampanjen i hovedsak var rettet mot voksne.

Vedtakene er publisert på www.mfu.as.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *