SJØHELT: Dette gamle maleriet av Tordenskiold viser hvordan han så ut. Han ser utvilsomt ganske selvsikker ut, noe han også i aller høyeste grad var.

Tordenskiold var ofte i Sandøsund

3. august, 2021

14:01

Ingen kommentar

Den legendariske dansk-norske sjøoffiseren Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720), var flere ganger i våre farvann med sin sjøkrigsflåte.

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto

Det var primært i Sandøsund (Hvasser), som sjøhelten oppholdt seg når han var på våre breddegrader. Her ankret han ofte opp med sin sterke marineflåte.

Strategisk punkt

Da den dekorerte marinehelten lå i våre farvann var det under årene som Danmark-Norge lå i krig med Sverige – en krig som i dag går under navnet Den store nordiske krig. Fra toppen av Soldaterfjell ved Sandø, kunne den legendariske sjøhelten følge med på alt som foregikk på fjorden, samtidig som hans egne krigsskip lå trygt for vær og vind, samt fiendtlig innsyn i sundet mellom Sandø og Hvasser.

Losene var viktige

Ikke sjelden var de lokale losene viktige brikker i Tordenskiolds etterretningstjeneste, da de jevnlig rapporterte til ham om tilstedeværelsen til fiendtlige skip i Oslofjorden og Skagerrak. Losene var så viktige for Tordenskiold, at han ikke kviet seg for å kidnappe svenske loser, som han sammen med annet krigsbytte, primært erobrede skip, men også viktige opptegnelser over blant annet Gøteborgs havn og festning, avleverte til Fredriksvern (Stavern).

SANDØSUND: Her ser vi Sandøsund med losbåtkaia til høyre en sommerdag i 2017. En gang i tiden var selveste Tordenskiold her med sin flåte. Foto: Kimsaka, Wikimedia Commons

Vågal vinterseilas

Da Tordenskiold lå i Sandøsund med det stolte linjeskipet «Laalland» julaften 1718, fikk han budskapet om at Danmark-Norges erkefiende, krigerkongen Karl XII, hadde falt under beleiringen av Fredriksten festning i Halden, og at tilbaketrekningen av de svenske troppene hadde startet. Tordenskiold som ved den tiden hadde falt noe i unåde ved hoffet i København, øynet nå sjansen til å bedre forholdet til kongen, og la straks i vei med sitt skip til København. Dette til tross for at man vanligvis lot være å krysse havet mot Danmark på vinterstid, ettersom det ble regnet som høyst risikabelt. Etter kun et døgns hard vinterseilas, kunne Tordenskiold stolt og triumferende fortelle den dansk-norske kongen Frederik IV at hans svenske nemesis var død. En bedre julegave kunne knapt kongen få, derfor utnevnte han sporenstreks Tordenskiold til kontreadmiral. Sjøheltens vågale og kjappe vinterseilas betalte seg over all forventning.

DEN DANSK-NORSKE MARINE: Tordenskiold gjorde lynkarriere i Den dansk-norske marine på begynnelsen av 1700-tallet.

Snarrådig og dristig

Peter Wessel Tordenskiold ble født i 1690 i Trondheim, og var sønn av rådmann Jan Wessel. 14 år gammel rømte han hjemmefra i Frederik den fjerdes følge og kom til København i 1704. Han dro til sjøs, og ble sjøkadett i 1709, og under Den store nordiske krig ble han underløytnant og sjef på snauen «Ormen». Tre år senere fikk han kommandoen over «Løvendals Galei», en fregatt som var bestykket med 20 kanoner. Senere samme år deltok han i sjøslaget ved Rügen, hvor en svensk transportflåte led et knusende nederlag, hvorpå han ble forfremmet. På grunn av sin snarrådighet og dristighet, samt gode hell, pådro han seg til dels sterk kritikk og ikke minst misunnelse. Han ble etter hvert stilt for krigsrett, men ble frifunnet og forfremmet til kaptein i 1714.

Utnevnt til kommandør

Året etter var han med på å beseire svenskene ved Kolberg red, hindret fienden i å ødelegge sine skip og erobret fregatten «Hvita Örn» som var bestykket med 30 kanoner. Han ble nå sjef for denne fregatten. Etter disse krigsbragdene ble han nå adlet under navnet Tordenskiold av kong Frederik IV. Tordenskiolds mest berømte bedrift skjedde da han gikk til angrep på en svensk transportflåte i Dynekilen i juli 1716, og ødela sju av fiendens skip, samt erobret ni krigsskip og fem transportskip. For dette ble han utnevnt til kommandør.

Drept i duell

Under angrepet på Sverige i 1719 var Tordenskiold sjef for den sterke flåteavdeling som blokkerte Gøteborg, og i juli samme året klarte han å ødelegge en svensk flåte i Marstrand, samt erobre den streke festningen Carlsten. Etter fredsslutningen 1720 dro den da 30-årige Tordenskiold utenlands, og i november samme år ble han drept i en duell i Hildesheim i Tyskland med den livlandske oberst J. A. Staël von Holstein, som hadde vært i svensk krigstjeneste. Flere omstendigheter ved denne duellen er fremdeles uklare, men det har fremkommet opplysninger om at Tordenskiold kun var utstyrt med en pyntekårde, mens Staël von Holstein var utstyrt med en ekte kårde – tung og kvass. Uansett, den unge og karismatiske sjøkrigshelten satte livet til.

Myteomspunnet

Tordenskiolds ettermæle har vært preget av hans eventyrlige liv, og mange legender knyttes til hans person. Han skal ha vært en damebedårer av rang – en «playboy» fra 1700-tallet, men først og fremst en av Norges og Danmarks største sjøkrigshelter.

Vil du lese mer om Tordenskiold og andre dramatiske sjøhistoriske fortellinger, kan boka ”Los ved Færder” av Tønsberg-forfatteren Einar Chr. Erlingsen som opprinnelig kommer fra Hvasser, trygt anbefales.

espen@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *