Tre klagesaker for MFU om små-is som alle ledet til frifinnelse

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is.

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is. I den ene saken var Isbilens lydmarkedsføring til behandling. De to andre sakene gjaldt henholdsvis oppstilling av isplakat og emballasje med figurer som retter seg mot barn. Foretakene ble i alle tre sakene frikjent.

Isbilens lydmarkedsføring ble frifunnet fordi markedsføringen ikke ble ansett som særlig rettet mot barn og dermed faller utenfor MFUs retningslinjer.

Isplakaten i den andre saken ble ansett som alminnelig oppstilling på utsalgssted, som faller utenfor MFUs retningslinjer. Plakaten ble heller ikke ansett for å ha særskilt appell til barn.

I den siste saken, om is solgt i emballasje med kjente barnefigurer, kom utvalget til at produktet faller innenfor MFUs produktliste og retningslinjer, og at bruk av en kjent barnefigur anses å ha særlig appell til barn. Markedsføringen ble ikke ansett som særlig rettet mot barn likevel ettersom den var begrenset til alminnelig oppstilling på utsalgssted.

Vedtakene er publisert på www.mfu.as

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.