Tre klagesaker for MFU om små-is som alle ledet til frifinnelse

31. januar, 2022

11:31

Ingen kommentar

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is.

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is. I den ene saken var Isbilens lydmarkedsføring til behandling. De to andre sakene gjaldt henholdsvis oppstilling av isplakat og emballasje med figurer som retter seg mot barn. Foretakene ble i alle tre sakene frikjent.

Isbilens lydmarkedsføring ble frifunnet fordi markedsføringen ikke ble ansett som særlig rettet mot barn og dermed faller utenfor MFUs retningslinjer.

Isplakaten i den andre saken ble ansett som alminnelig oppstilling på utsalgssted, som faller utenfor MFUs retningslinjer. Plakaten ble heller ikke ansett for å ha særskilt appell til barn.

I den siste saken, om is solgt i emballasje med kjente barnefigurer, kom utvalget til at produktet faller innenfor MFUs produktliste og retningslinjer, og at bruk av en kjent barnefigur anses å ha særlig appell til barn. Markedsføringen ble ikke ansett som særlig rettet mot barn likevel ettersom den var begrenset til alminnelig oppstilling på utsalgssted.

Vedtakene er publisert på www.mfu.as

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *