Tredjepartsverifikasjon i tråd med tidligere estimater

17. februar, 2022

11:17

Ingen kommentar

Olje- og energidepartementet (OED har i dag offentliggjort hovedrapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av Langskipprosjektet. Norcem har følgende kommentarer til de delene av rapporten som omhandler Norcem.

Tredjepartsanalysen bekrefter at de forventede kostnadene ved prosjektet er i tråd med det som tidligere har blitt kommunisert av Norcem. Kostnadsanslagene har ikke økt i den siste perioden.

De viktigste kostnadsdriverne fra det opprinnelige anslaget er hovedsakelig knyttet til hovedleveransen fra Aker Carbon Capture, grunnarbeider, samt kostnader tilknyttet integrasjon og prosjektledelse. Koronapandemien har også bidratt til kostnadsøkningen.

Per Brevik, ansvarlig for myndighetskontakt og tillatelser i prosjektet sier kostnadsestimatet er som forventet.
-Rapporten har ikke avdekket noe som vi ikke allerede har informert myndighetene om når det gjelder kostnader. Dette er naturligvis kostnader som vi skulle vært foruten, og vi jobber aktivt med reduserende tiltak.
I tillegg kommer kostnader som er utenfor vår kontroll, eksempelvis relatert til Covid-19.Forhåpentligvis er vi ferdig med direkte kostnader tilknyttet pandemien nå, sier Brevik.

Uenighet om fremdrift

Oslo Economics og Atkins skriver i sin rapport at det er stor sannsynlighet for at prosjektet blir forsinket. Det er Norcem ikke enig i, sier Brevik.

– Det er identifisert en rekke tiltak som rapporten ikke tar hensyn til. Mange viktige tiltak er allerede innført og flere er under utvikling. Norcem har demonstrert sin gjennomføringsevne ved at fremdrift ligger helt på plan 14 måneder inn i gjennomføringsfasen, på tross av de tilleggsutfordringer som blant annet pandemien har bidratt til.

Norcem mener risikoen for forsinkelse er vesentlig mindre enn forespeilet i rapporten.

-Nå som nærmere 90 % av bestillingene er plassert og prisene er fastlagt, mener vi risikoen knyttet til prosjektet er blitt vesentlig redusert. Vi er derfor overbevist om at anlegget vil bli teknisk ferdigstilt etter planen. Igangkjøring av et “first of a kind”-anlegg med ny teknologi vil alltid by på utfordringer. Det er dette som er utfordringen med å være først i verden, sier Brevik.

Sterk tro på prosjektet i konsernet

Prosjektet i Brevik vil bli verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk. Norcems tyske eiere HeidelbergCement har allerede varslet at de ønsker å iverksette flere lignende anlegg, og at de følger nøye med på utviklingen hos Norcem, for å sikre kompetanseoverføringer til andre anlegg.

-Karbonfangstanlegget i Brevik er teknologisk nybrottsarbeid, og prosjektet er viktig for å oppnå konsernets klimaambisjoner om å redusere utslipp i en industriell skala innen 2050. Her har både myndighetene og vi samme ambisjoner.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *