Tryg vil ha påbud om redningsvest i fritidsbåt

Tryg mener det bør innføres et påbud om redningsvest for alle fritidsbåter: – Dagens regelverk påbyr bruk av vest for båter opp til 8 meter, og det er ikke tilstrekkelig, sier Hans-Jørgen Molvig, direktør i Tryg Forsikring.

I en fersk undersøkelse, foretatt av YouGov for Tryg Forsikring, svarer 69 prosent at det bør innføres påbud om redningsvest til alle om bord i fritidsbåt opp til 24 meter.

– 7 av 10 av de som druknet fra fritidsbåt i fjor hadde ikke vest på, og vi tror et påbud om vest for alle fritidsbåter vil være et effektivt holdningsskapende tiltak for å få ned antall dødsulykker til sjøs. Mange kunne vært reddet dersom de hadde redningsvest på, sier Molvig.

Vil øke sikkerheten til sjøs

Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk viser at av 137 omkomne i fritidsbåtulykker de siste fem år, hadde 82 av disse ikke redningsvest.

– Personer faller i vannet også fra større båter, og det oppstår et kunstig skille når de i båt på 8 meter er pålagt å ha vest på seg og kan bli bøtelagt ved manglende bruk, mens de i båt på 8,1 meter slipper et slikt pålegg. Tryg ønsker at sikkerheten til sjøs løftes til å bli like viktig som sikkerheten i veitrafikken. I bil er alle pålagt å bruke bilbelte uansett størrelse på bilen. Slik burde det vært på sjøen også når det gjelder fritidsbåter, at alle var pålagt å bruke redningsvest om bord, sier Molvig.

Flere kvinner enn menn ønsker påbud

I undersøkelsen, som er utført av YouGov i midten av mai, kommer det også frem at andelen kvinner som ønsker påbud om redningsvest er høyere enn hos menn, 72 mot 65 prosent.

Aldersmessig finner en høyest andel i 60+ år som svarer ja med 75 prosent, og lavest i aldersgruppen 18-29 år med 61 prosent. Geografisk er høyeste andel som svarer ja i Trøndelag og Nord-Norge med 73 prosent, og lavest i Oslo med 58 prosent.

«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 14. – 16. mai gjennomført til sammen 1014 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år».

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.