20171031 Nordiska rådets session i Helsingfors. Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org

Ukraina i fokus på Nordisk råds temasesjon

Russlands invasjon av Ukraina står øverst på dagsordenen når Nordisk råd samles til sin årlige temasesjon 21.–22. mars i Malmö. I tillegg til Ukraina vil rådet også diskutere sivilt krisesamarbeid og den nordiske velferdsmodellen.

Hoveddebatten på temasesjonen, den såkalte aktualitetsdebatten 22. mars, vil handle om den russiske invasjonen og hva Norden kan gjøre for å bistå Ukraina og bidra til stabilitet.

– Russlands invasjon har ført til den alvorligste sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden andre verdenskrig, og det er en krig i Europa nær oss. Det angår oss i Norden og i Nordisk råd i aller høyeste grad. Derfor er det viktig at vi tar opp spørsmålet også på temasesjonen vår og ser hvordan vi kan bidra til å hjelpe Ukraina på et nordisk plan, sier Nordisk råds president Erkki Tuomioja.

Den russiske invasjonen har blitt møtt med sterke reaksjoner rundt i verden, og også Nordisk råd har reagert med uttalelser. Samme dag som invasjonen ble innledet, kom presidenten med en uttalelse som sterkt fordømte Russlands handlinger, og senere kom også Nordisk råds presidium med en lignende uttalelse.

Ikke bare Ukraina

Temasesjonen som samler hele Nordisk råd med 87 medlemmer, innledes mandag 21. mars med at rådets fem partigrupper, fire utvalg og presidiet holder møter.

Den andre møtedagen er det plenum hele dagen. I tillegg til aktualitetsdebatten om Ukraina kommer medlemmene også til å diskutere oppfølgingen av den såkalte Enestam-rapporten, som handler om hvordan det nordiske samarbeidet kan styrkes i krisetider. Dessuten avholdes det et sidearrangement som handler om livet i grenseregionene etter pandemien.

Det blir også debatt om den nordiske velferdsmodellen og hvilke utfordringer den står overfor i framtiden, et spørsmål som er prioritert i Finlands presidentskapsprogram. Finland har presidentskapet i Nordisk råd i 2022.

På den andre møtedagen avholdes det også et sidearrangement som handler om livet i grenseregionene etter pandemien.

Også Nordisk råds 70-årsjubileum vil få oppmerksomhet på temasesjonen.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.