FOTO Tom Haga

Undersøkelse om nordmenns oppfatning av NAV-brukere

1. mars, 2022

09:46

Ingen kommentar

BILDET: Dag Atle Meinich-Bache, daglig leder i Fretex Jobb. Foto: Tom Haga, Fretex.

“Navere er late, snylter på staten og fortjener ikke støtte”. Disse påstandene lar seg ikke gjemme på nettet, men en undersøkelse viser hva befolkningen og arbeidsgivere egentlig tenker om de som mottar dagpenger fra NAV. Nå vil Fretex Jobb legge myten død.

Nordmenn flest har både empati og forståelse for de som har havnet utenfor arbeidslivet. Det viser Jobbarometeret, en stor undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Fretex Jobb. Blant annet ønsker 6 av 10 nordmenn ytterligere støtteordninger, mens hver andre arbeidsgiver mener at de som har anledning, bør bidra til å gi mennesker utenfor arbeidslivet en mulighet.

– Mange svarer at brukerne trolig har hatt det vanskelig i livet, og at de fortjener hjelpen de får. Av de negative holdningene gjelder dette kun 5 prosent av respondentene, sier Dag Atle Meinich-Bache, daglig leder i Fretex Jobb og legger til:

– Da ser vi at nesten alle har forståelse for at livet ikke alltid går som planlagt og at det rett og slett er en myte at nordmenn ser ned, eller stygt, på de som har behov for dagpenger.

Mistet selvtilliten av å bli arbeidsledig

Ifølge undersøkelsen har 41 prosent av nordmenn opplevd å bli arbeidsledig, og 1 av 4 av disse oppgir at selvtilliten sank som følge av det. I tillegg oppgir 16 prosent at de fikk psykiske utfordringer.

– Det kan være mange årsaker til at noen havner utenfor arbeidslivet som for eksempel dårlig selvfølelse, sosiale problemer, helseproblemer eller manglende motivasjon – og mange er ufrivillig utenfor, sier Meinich-Bache.

Han håper svarene fra undersøkelsen vil gjenspeiles i handlinger fremover – at flere bedrifter er åpne for å ansette gjennom arbeidsinkluderingsbedrifter.

– Av over 300 ledere har kun 12 prosent ansatt mennesker via en arbeidsinkluderingsbedrift. Nå som vi kan vise at NAV-bildet kan være noe medieskapt, håper jeg flere ser på muligheten til å øke mangfoldet på arbeidsplassen. Det er også bevist at mangfold gir økt lønnsomhet og trivsel, sier Meinich-Bache.

Den beste kandidaten kan ha mindre nettverk og erfaring

Mye tyder på at norske ledere kan ha en tendens til å ansette personer som likner dem selv. Ifølge Meinich-Bache kan mangfold være med på å øke kreativiteten og innovasjonen på arbeidsplassen.

– Dersom alle har lignende bakgrunn, alder og kjønn vil tankesettene være relativt like, mens ulike bakgrunner og erfaringer vil kunne genere nye og mer effektive løsninger. Det handler om å skape variasjon i CV-bunken, noe vi jobber spesielt mye med, sier han.

Han har ett tips til arbeidsgivere og personer som har vanskeligheter med å komme seg ut i arbeidslivet på egenhånd.

– Neste gang du skal fylle et tomrom i organisasjonen din, ta deg tid til å finne ut hvordan arbeidsinkluderingsbedrifter kan hjelpe deg og hva mangfold betyr for akkurat din bedrift. Er du på den andre siden – be om hjelp. Halve befolkningen har i løpet av livet fått hjelp til å søke jobb – enten det er av venner og familie, skolen, kollegaer, karriereveiledere eller NAV, sier han.

Slik ville nordmenn ha følt seg dersom de ble arbeidsledige

Jeg ville fått økonomiske utfordringer: 52%

Selvtilliten min ville sunket: 35%

Det ville gitt meg motivasjon til å søke ny jobb: 35%

Jeg ville kjedet meg 34%

Jeg ville slitt med å opprettholde livsstil 24%
Motivasjonen min ville blitt lavere: 18%

Det ville vært flaut: 17%

Jeg ville fått psykiske utfordringer som f.eks. angst og depresjon: 15%

Jeg ville blitt ensom: 14%

Jeg ville vegret meg for å fortelle det til andre: 14%

– Selv om spørsmålet var hypotetisk er dette reelle følelser veldig mange føler på. Å bli arbeidsledig oppleves for mange som en livskrise, og midt i en livskrise kan det være vanskelig å selge seg inn i ny jobb. Det kan ramme den beste, avslutter Meinich-Bache.

Om jobbarometeret

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 14. og 26. juli 2021 av Respons Analyse for Fretex Jobb. Den er utført i et representativt utvalg av respondenter i en alder mellom 18 og 63 år, i tillegg til en egen gjennomføring blant arbeidsgivere. Den hadde 1616 respondenter i befolkningsundersøkelsen, og 305 i arbeidsgiverundersøkelsen. Den har tatt sikte på å avdekke problemstillinger knyttet til emner innenfor arbeidslivet

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *