Christine Caspersen i Huseierne.

Urovekkende gebyrøkning for boligeiere i Vestfold

15. juli, 2023

09:28

Ingen kommentar

Den galopperende økningen i vann- og avløpsgebyrer i Vestfold bekymrer distriktsleder Christine Caspersen i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

-Dette er dramatisk. De høye vann- og avløpsgebyrene kommer på toppen av kraftig renteoppgang, høye strømpriser og kraftig prisstigning. Vi i Huseierne er bekymret for privatøkonomien til vanlige husholdninger. Det er en grense for hvor store utgifter en vanlig boligeier kan tåle, sier Christine Caspersen i Huseierne.

Holmestrand er dyrest i Vestfold. 15.200 kroner koster vann- og avløpstjenestene nå, etter en økning på 3.400 kroner i år. Også i Færder koster disse tjenestene over 15.000 kroner. Der øker boligeiernes regning 3.600 kroner fra i fjor. Larvik er rimeligst. De samme tjenestene koster der 9.700 kroner, etter en økning på rett i underkant av 2.000 kroner.

– Vi skal ikke bare stille krav. Boligeiere må være med på spleiselaget. Alle er interessert i rent vann og et avløpssystem som fungerer. Men kommunene må bli mer effektive slik at innbyggerne ikke får unødvendig høye vann- og avløpsregninger. Nå må politikerne våkne og kreve at kommunene samarbeider om disse tjenestene, sier distriktsleder Christine Caspersen i Huseierne.

Mange vil få problemer med å betale

En rapport fra Sintef og rådgiverbedriften Norconsult viser et investeringsbehov i kommunaleide vann- og avløpsanlegg estimert til 332 milliarder kroner frem til 2040. Vann- og avløpsgebyrene kommer til å bli stadig mer tyngende for boligeiere i årene fremover.

– Våre prognoser viser at økningen i gebyrer kan bli så stor at mange vil slite med å betale regningene. Derfor er vi opptatt av at kommunene velger løsninger som ikke er dyrere enn nødvendig, sier Christine Caspersen.

Hun skjønner hvorfor en sak som denne ofte ikke utløser voldsomme diskusjoner i rådhuset:

– Det ligger ingen politisk gevinst i å bry seg om vann og avløp. Derfor uteblir spørsmålene og kravene til å finne smartere, bedre og mer effektive løsninger, sier Huseiernes distriktsleder.

Ber kommunene effektivisere

I 2018 satte Huseierne i gang et omfattende arbeid for å begrense avgiftsøkningen innen vann og avløp.

– Det er viktig for forbrukerne at vann- og avløpstjenestene driftes så effektivt som mulig, slik at økningen i gebyrene til abonnentene blir så lav som mulig. For å få til dette kreves det økt satsing på effektivitet i sektoren samt en storstilt satsing på ny teknologi, sier Christine Caspersen.

I Vestfold ser Caspersen en utfordring, som politikerne ikke må glemme når de tar avgjørelser.

– Vi ser en bekymringsverdig utvikling i økte gebyrer, særlig i kommuner, hvor det er få husholdninger å dele regningen på. Vedlikeholdsetterslepet innen vann og avløp er en tikkende kostnadsbombe for mange husholdninger. Her må staten inn og ta en del av kostnadene, sier Christine Caspersen.

En bedre løsning slik hun ser det, er at små kommuner med fordel bør gå sammen om interkommunale samarbeid der denne typen tjenester kan tilbys beboerne til en lavere pris.

I 2022 publiserte Huseierne for femte gang Bokostnadsindeksen som viser hvor dyrt det er å bo i hver kommune i Norge. Kommunale avgifter er en viktig del av denne indeksen, og en medvirkende årsak til at prognosene viser at bokostnadene vil stige i tiden fremover.

– Økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press. Huseierne arbeider med å ivareta den norske boligmodellen slik at så mange som mulig har råd til å eie sitt eget hjem. Det er bakgrunnen for at vi gjør denne undersøkelsen, sier Christine Caspersen.

Så mye koster vann og avløp i kommunene:

Kommune 2022 (kr) 2023 (kr) Endring 2022-2023 Endring i prosent
Holmestrand 11793 15214 3421 29 %
Færder 11500 15110 3610 31 %
Horten 9900 12166 2266 23 %
Tønsberg 8491 12074 3583 42 %
Sandefjord 7125 9829 2704 38 %
Larvik 7773 9741 1969 25 %

Slik er tallene beregnet:

Tallene i undersøkelsen er beregnet av Statistisk sentrabyrå (SSB) for Huseierne.

Tallene i undersøkelsen er basert på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA-prosjektet (KOmmune-STat-RApportering).

Større avvik i forhold til foregående år er forsøkt sjekket via kommunenes hjemmesider på internett. For kommuner som har oppgitt at vannmåler er mest benyttet blant husholdningsabonnentene er pris per kubikkmeter multiplisert med standardforbruket på 150 kubikkmeter (tidl 175 m3).

Ved frafall er opplysninger innhentet direkte fra kommunenes hjemmesider på internett.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *