Utbetalinger fra NAV i 2021- Seks av ti mottok ytelser

Tall fra NAV viser at 58 prosent av innbyggerne i Vestfold og Telemark mottok ytelser fra NAV i 2021. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med 2021. Utbetalingene må sees i sammenheng med økte ytelser for å dempe skadevirkningene av koronapandemien.

2021 utbetalte NAV 44,5 milliarder kroner til innbyggerne i Vestfold og Telemark. Det tilsvarte 122 millioner kroner daglig. Totalt ble det utbetalt 1,5 milliard mer i 2021 enn i 2020.

Høyere enn landsgjennomsnittet

Andelen som mottar ytelser i Vestfold og Telemark er fire prosentpoeng høyere enn i landet. Hovedforklaringen er at en større andel av befolkningen i dette fylket mottar pensjon og uføretrygd.

Pensjonistene er flest, og fikk mest

I Vestfold og Telemark økte pensjonsutbetalingene med syv prosent i 2021. 22 prosent av
befolkningen i Vestfold og Telemark mottok pensjon fra NAV, noe som er tre prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Forskjellen skyldes at Vestfold og Telemark har en høyere andel eldre.
– Befolkningen eldes, og dette resulterer i stadig høyere pensjonsutbetalinger. Derfor er det
viktig å ha høy oppmerksomhet på et inkluderende arbeidsliv, også for den eldste delen av
arbeidsstyrken, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Høyest andel uføre

Vestfold og Telemark er et av fylkene med høyest uføreandel i landet. Som i 2020 var rundt ni prosent av befolkningen uføretrygdet i 2020.
– Det er urovekkende at stadig flere blir uføre i Vestfold og Telemark. Derfor er det så viktig at inkludering i arbeidslivet prioriteres; både for å forebygge arbeidsuførhet og utenforskap. Inkludering må prioriteres så tidlig som mulig, og sammen med andre aktører innen helse, utdanning og arbeidsliv, sier Tønnessen.

Forskjeller i fylket

Kragerø er den kommunen i fylket hvor høyest andel av befolkningen mottok stønad. Her mottok 62 prosent ytelser fra NAV. Nest høyest er Tinn og Nome med 61 prosent. I Tønsberg, Vinje, Fyresdal og Midt-Telemark mottok lavest andel av befolkningen ytelser, alle med 56 prosent.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.