Utbetalinger fra NAV i 2021- Seks av ti mottok ytelser

10. mars, 2022

11:20

Ingen kommentar

Tall fra NAV viser at 58 prosent av innbyggerne i Vestfold og Telemark mottok ytelser fra NAV i 2021. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med 2021. Utbetalingene må sees i sammenheng med økte ytelser for å dempe skadevirkningene av koronapandemien.

2021 utbetalte NAV 44,5 milliarder kroner til innbyggerne i Vestfold og Telemark. Det tilsvarte 122 millioner kroner daglig. Totalt ble det utbetalt 1,5 milliard mer i 2021 enn i 2020.

Høyere enn landsgjennomsnittet

Andelen som mottar ytelser i Vestfold og Telemark er fire prosentpoeng høyere enn i landet. Hovedforklaringen er at en større andel av befolkningen i dette fylket mottar pensjon og uføretrygd.

Pensjonistene er flest, og fikk mest

I Vestfold og Telemark økte pensjonsutbetalingene med syv prosent i 2021. 22 prosent av
befolkningen i Vestfold og Telemark mottok pensjon fra NAV, noe som er tre prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Forskjellen skyldes at Vestfold og Telemark har en høyere andel eldre.
– Befolkningen eldes, og dette resulterer i stadig høyere pensjonsutbetalinger. Derfor er det
viktig å ha høy oppmerksomhet på et inkluderende arbeidsliv, også for den eldste delen av
arbeidsstyrken, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Høyest andel uføre

Vestfold og Telemark er et av fylkene med høyest uføreandel i landet. Som i 2020 var rundt ni prosent av befolkningen uføretrygdet i 2020.
– Det er urovekkende at stadig flere blir uføre i Vestfold og Telemark. Derfor er det så viktig at inkludering i arbeidslivet prioriteres; både for å forebygge arbeidsuførhet og utenforskap. Inkludering må prioriteres så tidlig som mulig, og sammen med andre aktører innen helse, utdanning og arbeidsliv, sier Tønnessen.

Forskjeller i fylket

Kragerø er den kommunen i fylket hvor høyest andel av befolkningen mottok stønad. Her mottok 62 prosent ytelser fra NAV. Nest høyest er Tinn og Nome med 61 prosent. I Tønsberg, Vinje, Fyresdal og Midt-Telemark mottok lavest andel av befolkningen ytelser, alle med 56 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *