Uttalelse og vedtak fra idrettsstyret vedrørende Russland og Ukraina

Les uttalelse og vedtak fra idrettsstyret 10. mars vedrørende Russland og Ukraina.

 • Norges idrettsforbund understreker at norsk idretts solidaritet retter seg mot Ukraina og ukrainsk idrett.
 • Norges idrettsforbund ønsker ikke at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig. Vi ønsker å bruke idretten til å inspirere barn til å bli gode samfunnsborgere, og da må barn i størst mulig grad bli inkludert og få lov til å drive med idrett.
 • I uttalelsen fra idrettsstyret 26. februar oppfordres det til utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra internasjonal idrett. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av den russiske krigsaggresjonen i Ukraina. Situasjonen skapte store og umiddelbare utfordringer for gjennomføringen av flere internasjonale toppidrettsarrangementer med russisk og hviterussisk deltakelse, også i Norge.
 • Norges idrettsforbund formidlet i sin uttalelse 4. mars at vedtaket ikke skulle ha utilsiktede konsekvenser blant annet for barn og unges deltakelse i idrett. Derfor har idrettsstyret i dag fattet følgende vedtak:

Vedtak:

 1. Lokale arrangører bør så langt det er mulig åpne for deltakelse fra barn og unge (fra 13 til 17 år) fra Russland og Hviterussland i breddeidrettsarrangementer. I denne sammenhengen anbefales følgende:

  – Russiske og hviterussiske barn og unge skal ikke representere sitt hjemland i slike konkurranser verken individuelt eller som landslag.

  – Det skal være trygt og sikkert for alle deltakere i et arrangement hvor det deltar barn og unge. Arrangør må vurdere hvilke ressurser som må være tilgjengelige for å sikre trygghet for deltakelse i den ekstraordinære situasjonen vi alle står i.

  – Lokale arrangører bør tilrettelegge for gode møteplasser og dialog for å bidra til at også russiske og hviterussiske barn kan delta i idrettsarrangementer i Norge.

 2. Som konsekvens av krigen i Ukraina må norsk idrett forberede seg på å ta imot krigsflyktninger, både voksne og barn, og legge til rette for deltakelse og trivsel i idrettsfelleskapet.
 3. Norges idrettsforbund ønsker også å presisere viktigheten av å ivareta og inkludere russiske og hviterussiske statsborgere som er bosatt i Norge. Norges idrettsforbund oppfordrer spesielt alle landets idrettslag til å ta godt vare på russiske og hviterussiske barn og unge som er satt i en svært vanskelig situasjon som følge av det russiske regimets aggressive handlinger i Ukraina. Her har alle et særlig ansvar for å sikre at disse menneskene blir inkludert, respektert og gis mulighet til å ta aktivt del i det norske idrettsfellesskapet. Det gjelder også russiske og hviterussiske borgere som innehar frivillige verv i norsk idrett.
 4. Norges idrettsforbund vil fortsette å følge situasjonen i Ukraina, og vil opprettholde den tette og gode dialogen med aktører innenfor og utenfor idretten i den krevende situasjonen vi alle står i.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.