Uttalelse og vedtak fra idrettsstyret vedrørende Russland og Ukraina

10. mars, 2022

11:22

Ingen kommentar

Les uttalelse og vedtak fra idrettsstyret 10. mars vedrørende Russland og Ukraina.

 • Norges idrettsforbund understreker at norsk idretts solidaritet retter seg mot Ukraina og ukrainsk idrett.
 • Norges idrettsforbund ønsker ikke at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig. Vi ønsker å bruke idretten til å inspirere barn til å bli gode samfunnsborgere, og da må barn i størst mulig grad bli inkludert og få lov til å drive med idrett.
 • I uttalelsen fra idrettsstyret 26. februar oppfordres det til utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra internasjonal idrett. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av den russiske krigsaggresjonen i Ukraina. Situasjonen skapte store og umiddelbare utfordringer for gjennomføringen av flere internasjonale toppidrettsarrangementer med russisk og hviterussisk deltakelse, også i Norge.
 • Norges idrettsforbund formidlet i sin uttalelse 4. mars at vedtaket ikke skulle ha utilsiktede konsekvenser blant annet for barn og unges deltakelse i idrett. Derfor har idrettsstyret i dag fattet følgende vedtak:

Vedtak:

 1. Lokale arrangører bør så langt det er mulig åpne for deltakelse fra barn og unge (fra 13 til 17 år) fra Russland og Hviterussland i breddeidrettsarrangementer. I denne sammenhengen anbefales følgende:

  – Russiske og hviterussiske barn og unge skal ikke representere sitt hjemland i slike konkurranser verken individuelt eller som landslag.

  – Det skal være trygt og sikkert for alle deltakere i et arrangement hvor det deltar barn og unge. Arrangør må vurdere hvilke ressurser som må være tilgjengelige for å sikre trygghet for deltakelse i den ekstraordinære situasjonen vi alle står i.

  – Lokale arrangører bør tilrettelegge for gode møteplasser og dialog for å bidra til at også russiske og hviterussiske barn kan delta i idrettsarrangementer i Norge.

 2. Som konsekvens av krigen i Ukraina må norsk idrett forberede seg på å ta imot krigsflyktninger, både voksne og barn, og legge til rette for deltakelse og trivsel i idrettsfelleskapet.
 3. Norges idrettsforbund ønsker også å presisere viktigheten av å ivareta og inkludere russiske og hviterussiske statsborgere som er bosatt i Norge. Norges idrettsforbund oppfordrer spesielt alle landets idrettslag til å ta godt vare på russiske og hviterussiske barn og unge som er satt i en svært vanskelig situasjon som følge av det russiske regimets aggressive handlinger i Ukraina. Her har alle et særlig ansvar for å sikre at disse menneskene blir inkludert, respektert og gis mulighet til å ta aktivt del i det norske idrettsfellesskapet. Det gjelder også russiske og hviterussiske borgere som innehar frivillige verv i norsk idrett.
 4. Norges idrettsforbund vil fortsette å følge situasjonen i Ukraina, og vil opprettholde den tette og gode dialogen med aktører innenfor og utenfor idretten i den krevende situasjonen vi alle står i.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *