STILFULL: Tjøme kirke som ble bygget i 1866, er en stilfull og vakker kirke som står på gammel grunn.

Vakker og stilfull

Tjøme kirke som ble bygget i 1866, er en stilfull og vakker kirke som står på gammel grunn.

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto

Tjøme kirke er bygget i stein (larvikitt) og tegl i nygotisk stil i 1866 på den tidligere middelalderkirkens grunn. Men også stein fra middelalderkirken som ble revet i 1865 er benyttet.

STEMNINGSFULL: Et stemningsfullt og vakkert byggverk.

Krusifiks fra 1300-tallet

Det var arkitekt Anders Thorød som tegnet kirken, mens byggekomiteen bestod av Tjøme-skipsrederne Ole Larsen Røed og Lars Bache. Kirken ble vigslet 12. september 1867.

Tjøme kirke er i besittelse av flere kunstskatter som sto i middelalderkirken, blant annet altertavlen og prekestolen som ble utskåret av den kjente danske billedskjærer Abel Schrøder mellom 1670 og 1676.

Krusifikset er utført i høygotisk stil og er fra første halvdel av 1300-tallet. Gallerimaleriene som er fra 1600-tallet er sannsynligvis malt av Jørgen Schultz. Nærmest alteret står elleve av apostlene, mens i nærheten av utgangen står de fem kloke og de fem dårlige jomfruer.

Døpefonten har tidligere stått i kirkemuseet, men ble ved restaureringen i 1950 ført tilbake til kirken. Døpefonten er tidfestet til 1789. Et stort oljemaleri “Lasarus oppvekkelse”, som ble malt rundt 1700 henger i kirkens kor.

Gamle lysekroner

I midtgangen henger det to fregatter fra henholdsvis cirka 1650 og cirka 1850. Tre store lysekroner som også henger i midtgangen er gamle. Den midterste er fra siste halvdel av 1600-tallet, men de to andre antas å være fra senmiddelalderen.

Tjøme kirke er i besittelse av fire kirkeklokker, hvorav to er støpt i Amsterdam på begynnelsen av 1700-tallet. De andre er støpt hos Olsen Nauens klokkestøperi utenfor Tønsberg.

Tjøme kirke er vel verdt et besøk, og på kirkegården er det flere gamle gravmonumenter etter skipsredere og annet fintfolk.

Illustrasjon hentet fra boken “Tjømø” av Berg, Lorens og utgitt av Hauff (Kristiania, 1920)

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.