Varierende skøyteføre i vinterferien

19. februar, 2022

09:33

Ingen kommentar

BILDET: Nøklevann: Regn og snø har lagt et tynt overislag over overvann og sørpe. Foto: EdvardI/Regobs

NVE ber skøytefolket om å være oppmerksom på svekket is i lavlandet og skifolket på mye snø og overvann i vest.

Mye mildt og vått vær fra vest har gitt svak eller ingen is på vannene i kyststrøkene fra Lindesnes til sørlige Nordland. I høyden har mye av nedbøren falt som snø, som tynger på isen og gir overvann og sørpe. I fjellet og Troms og Finnmark, regner vi de fleste vann som farbare, men i sør er noen av de største og dypeste vannene ennå ikke helt islagte.

– Vinterferien starter i flere fylker og mange drar til fjells. Der er de fleste vann farbare, men vind har holdt Bygdin isfri helt til nå og isen vest på Bygdin er ikke farbar, sier isvarsler Ånund Kvambekk i NVE.

I lavlandet på Østlandet har isen vært god, men siste ukes regn og vind har svekket isen nær ytre Oslofjord. Isen løsner langs land og svekkes raskt ved innløp, utløp og i trange sund. Det er også tendenser til vanninntrenging i isen, noe som er første tegn på svekking av bæreevnen. I lavlandet i vest har dette pågått i flere uker.

Ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig

For de som søker skøytemuligheter må man kystnært, og dermed havner man i mer variable isforhold.

– Det er da viktig å være flere sammen og sikre seg godt. Vi anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. Vi anbefaler også isstav for å sjekke bæreevnen, de hindrer de fleste plumpinger, sier Kvambekk

Selv om isen er farbar, så må man likevel unngå steder med strøm under isen. På innsjøer er det i hovedsak innløp, utløp og trange sund, mens det på elver er steder med fall på elva, eller under broer. Også utstikkende odder gir råker i mildvær med vind. Husk også at isen kan være svekket på overraskende steder på vann som er påvirket av kraftverksreguleringer. Se slike “alltid svake områder” som røde felter i bakgrunnskartet på iskart.no.

Svekket is kan være skjult av snø

Det er varslet kaldere vær i hele landet, så forholdene på Østlandet kan bedre seg raskt. Vestpå er lavlandsisen derimot så nedbrutt at den neppe blir farbar med det første.

– Vi frykter isulykker fordi vi får ny islegging på isfrie vann, etterfulgt av snøfall som skjuler den tynne isen, sier Kvambekk.

Litt inn fra kysten på Østlandet er isen farbar og snødekt, men de aller største lavlandssjøene er ennå bare islagt i bukter.

Kommer vi over på Vestlandet må man over 500 moh før vi regner isen som farbar. Denne høyden avtar nordover til 200 moh i Trøndelag, og nord i Nordland er det farbart til havsnivå. Men de store snømengdene fra Rogaland til Vest-Finnmark presser vann opp gjennom isen. Der vannet passerer gjennom isen dannes det åthull – det vil si at varmen fra vannet spiser opp isen slik at man får hull på noen titalls cm i diameter.

– Åthull blir sjeldent over 50 cm i diameter, og er som regel synlige. De kan være skjult under snøen, men man merker at det blir mer overvann når man nærmer seg hullet. Derfor skjer det sjeldent ulykker ved åthull, sier Kvambekk.

Du finner isobservasjoner på iskart.no, hvor du oppfordres til å sende inn egne observasjoner. Se isvarslene på varsom.no og lær mer om is på isskolen på varsom.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *