Veivalg: Rita Krathe (61), Inger Gyllenhammar (58), Pål Christiansen (66) og Thor-Inge Røgeberg (62) får en kickstart i planleggingen av egen framtid på seniorkurset til Nestor.

Ved et veiskille

16. mai, 2022

19:13

Ingen kommentar

Plutselig er du der. Du er blitt 60. Noe skjer. Rektor på Nestor, Terning Dahl-Hansen, kaller det 60-års fornektelsen.

HILDE LORENTZEN tekst og foto

På Nestor i Melsomvik lærer de over

55 å ta grep om egen framtid, både i jobbsammenheng og i privatlivet.

-De som er rundt 60 år kommer på seniorkurs for å reflektere over fasen i livet de er i og begynne å tenke på et liv etter jobben, forteller Dahl-Hansen.

På seniorkurset 55+ hos Nestor i Melsomvik kommer deltagere fra både offentlig og privat sektor sammen, for å få en kickstart i planleggingen av siste fase i arbeidslivet. Her får deltagerne et pusterom og tid til ettertanke og refleksjon.

Jobben viktig

-Skal jeg gå av når jeg er 62, 65 eller 67 år? Dette spørsmålet kommer brått på Inger Gyllenhammar (58) som jobber i Telenor Norge på Fornebu.

-Jeg tenker litt på hva skal jeg fylle tiden min med? I dag er jobben er en stor del av livet, påpeker Gyllenhammar.

Det er fortsatt en god stund til valget skal tas for Gyllenhammar, men seniorkurset har satt i gang noen tankeprosesser.

I Telenor blir de til stadighet fristet med sluttpakker. Pål Christiansen (66) har takket nei til dem alle. Pensjonisttilværelsen nærmer seg nå med stormskritt, for om tre måneder fyller han 67 år.

-Det er en grunn til at jeg har blitt, som ikke nødvendigvis er økonomiske. Jeg trives på jobb, sier Christiansen, som innrømmer at han er spent på livet etter jobben.

Tid til refleksjon

Kursdeltagerne kommer fra hele østlandsområdet til tre dagers seniorkurs hos Nestor, der de viktigste emnene er knyttet til pensjon, jus og helse.

Her serveres ingen fasit på hva som er best å gjøre. Valget er individuelt om man vil jobbe lengst mulig, trappe ned eller slutte tidligere. Seniorkurset skal sette dem bedre i stand til å planlegge sin pensjonisttilværelse.

Det er ikke uten konsekvenser å ta ut tidligpensjon, med tanke på fremtidig pensjonsinntekt. Som Christiansen påpeker – her snakkes det både til hjertet og til hodet.

Åpen dør: Kurskoordinator Nina Birgitte Røed Borgenvik og rektor Terning Dahl-Hansen holder døren åpen for voksne mennesker og pensjonister som ønsker å utvide horisonten og fordype seg i interessante temaer i felleskap med andre.

Arbeidsliv i endring

Til Nestor i Melsomvik har det kommet voksne mennesker og pensjonister i en årrekke. På de 36 årene de har holdt på har det blitt avholdt over 3.000 kurs med over 65.000 deltagere.

-Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til god alderdom og lære seg å eldes, sier Dahl-Hansen.

-Vi ønsker å bidra til livsnær informasjon om hvordan man kan ta best mulig vare på seg selv når man står foran overgangen til en ny fase i livet, forteller kurskoordinator Nina Birgitte Røed Borgenvik.

Rektor er opptatt av at Nestor skal være i forkant av samfunnsutviklingen.

-Nå forandrer arbeidslivet seg veldig. Vi må henge med i samfunnsutviklingen og utvikle kurstilbud som samsvarer med dagens arbeidsliv. Det digitale skiftet endrer vår måte å jobbe, påpeker rektor.

Noe for enhver

Skolen er tuftet på to ideer – seniorkurs 55+ og lokal pensjonistskole, og har et bredt utvalg av ulike temakurs, alt fra kunst, litteratur til bridge og sjakk.

-Vi ønsker å gi voksne mennesker og pensjonister muligheten til å oppleve, oppdage og fordype seg i interessante temaer i felleskap med andre. Våre kurs- og kulturreiser inspirer og engasjerer til aktivitet og livslang læring. Nå har vi en gruppe som er på kunst- og kulturreise i Italia, forteller Borgenvik.

Før avreise får deltagerne en innføring i og nyttig kunnskap om reisemålet, alt fra historie, kultur, tradisjoner og livsstil knyttet opp mot reisemålet.

Historisk sus

Gründeren bak senteret, mossingen Knut B. Andersen, fra Foreningen Betalende Feriekolonier besøkte «De Danske Ældrehøjskoler» i Danmark på 1970-tallet. Han ble inspirert til å starte et lignende tiltak for eldre i Norge. Valget falt på Melsomvik. I 1976 ble eiendommen Åsly kjøpt av skipsreder Valdermar Matheson.

Inn kom Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og mange andre lokale støttespillere. I oktober 1979 ble dørene åpent og Stiftelsen Norsk Pensjonistskole ble opprettet. I 2012 endret stiftelsen navn til Nestor.

-Vi er fortsatt en selveid stiftelse og frilynt virksomhet i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening, opplyser Borgenvik.

Eiendommen rommer i dag kurssenteret, internat og hovedhuset som er en sveitservilla oppført i 1897 av storbonden på Melsom gård, Ragnvald Konow. Huset ble senere solgt til gårdbruker Nielsen Moe som drev gårdsbruk inntil sin død.

Stokke kommune hadde planer om å overta eiendommen og ominnrede huset til representasjonsbolig. Disse planene ble aldri realisert og i 1961 kjøpte skipsreder Valdemar Matheson fra Tønsberg huset med 17 mål tomt.

Hovedhuset benyttes i dag til bespisning og kurslokaler.

-Rommene i første etasje er tilnærmet slik de opprinnelig var. Ovnen i stua er et klenodium og stuas midtpunkt, forteller Borgenvik.

Alle rommene på internatet ble pusset opp høsten 2014, og har 40 rom med 60 senger.

Fakta:

Nestor

-Et kurs- og inspirasjonssenter i Melsomvik for voksne mennesker og pensjonister

-Stiftelsen Norsk Pensjonistskole ble opprettet i 1979 og byttet navn til Nestor i 2012

-Faller innunder Lov om Folkehøyskoler og mottar tilskudd etter gjeldende regler for kortkurs.

-Drives i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening

-Tilbyr :Seniorkurs 55+, Temakurs (Litteratur, kunst, hobby, bridge, sjakk, foto med mer), datakurs, temareiser, samarbeidskurs, utleie for næringsliv og private arrangementer og konserter/underholdning

Denne artikkelen ble publisert i Byavisa Tønsberg i 2016.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *