Jorunn Hallenstvedt-Nilsen ved Velle tilbyr Ekspertbistand.

Velle hjelper bedrifter med å finne en god varig løsning

30. mai, 2023

13:52

Ingen kommentar

Når ansatte får hyppig sykefravær eller langvarig sykefravær, er det klart at det blir en belastning for bedriften. Det finnes en ordning kalt Ekspertbistand der både bedriften og den ansatte kan finne løsninger sammen. Jorunn Hallenstvedt-Nilsen ved Velle er en slik ekspert.

Tekst: Kine Heian

Jorunn Hallenstvedt-Nilsen brenner for å finne en varig løsning. En varig løsning som funker for begge parter.

Hva er egentlig Ekspertbistand, og kan hvem som helst få denne veiledningen?

 • Ekspertbistand er et tilbud til arbeidsgivere ved hyppig sykefravær, langvarig sykefravær eller der arbeidstaker står i fare for å bli sykemeldt, som ved høy bruk av egenmeldinger. Ekspertbistand kan være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til løsning og tilrettelegginger må være prøvd ut, sier Jorunn.

Vi ønsker å bli litt klokere på hva eksperten sin rolle er og får en god forklaring av Jorunn:

 • Eksperten er en nøytral part som bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med å kartlegge bakgrunnen til sykefraværet, og veileder for å finne muligheter og gode løsninger slik at den sykemeldte kan komme tilbake i jobb. Andre løsninger kan for eksempel være å søke annet arbeid også.

Ekspertbistand kan etableres gjennom:

 • Arbeidsgiver tar kontakt med Velle som leverandør etter godkjent søknad.
 • Velle tar kontakt med ulike arbeidsgivere for å synliggjøre tilbudet.

Hva skal til for å få dette tilbudet, og når er ett slikt tilbud aktuelt?

 • NAV arbeidslivssenter gir tilskudd til arbeidsgiveren, arbeidsgiveren sender inn søknad som må godkjennes av NAV.
 • Deretter kan arbeidsgiver selv bestemme hvem som skal tilby Ekspertbistand.
 • Arbeidsgiver må ha vurdert, igangsatt eller gjennomført tilrettelegging før Ekspertbistand kan involveres.

Ekspertbistand involveres i saken som en nøytral part både ovenfor arbeidsgiver og arbeidstaker, dette er viktig å legge til avslutter hun.

Slik ser en typisk prosess med en Ekspertbistand ut:

 • Arbeidsgiver får godkjent søknaden
 • Oppstartsmøte med nærmeste leder, eventuelt HR rådgiver, ansatt og veileder Ekspertbistand.
  • Hovedformålet med oppstartsmøte er nærmere presentasjon av prosessen, gjennomgang av bestillingen og behovet, ønsket om hva vi skal jobbe med.
 • Veiledning med den ansatte
  • Det er en rekke årsaker til hyppig eller langvarig sykefravær, her kommer den nøytrale parten inn for å veilede og kartlegge.
  • Veileder kan kobles på lege, psykolog e.l. dersom det er hensiktsmessig og den ansatte ønsker det.
  • Veileder og arbeidsgiver er i tett dialog hvor de drøfter og vurderer muligheter og løsninger.
 • Avslutningssamtale med arbeidstaker og arbeidsgiver hvor vi presenterer løsninger og veien videre.
  • Velle utarbeider en rapport som skal signeres av alle parter og sendes til NAV.
 • Tidsperspektivet for et slikt program er ca. 8 uker.

Fordeler for arbeidsgiver:

 • Kostnadsfri tjeneste for bedriften som finansieres av NAV arbeidslivssenter.
 • Ekspertbistand bidrar til at det blir både tids- og kostnadsbesparende for bedriften, ved mindre bruk av vikar samt at Velle leder prosessen.
 • Hjelp til å løse utfordrende fraværsoppfølging fra profesjonell veileder med lang og bred erfaring.
 • Veileder har kompetanse innen coaching og konflikthåndtering som bidrar med gode strategier og løsninger.
 • Sannsynligvis økt nærvær og stabilitet som en effekt av prosessen.

Hva gir dette arbeidsgiver og arbeidstaker, hva sitter de ofte igjen med etter en slik prosess?

 • Arbeidsgiver får kartlagt årsaken, funnet frem til gode løsninger som igjen resulterer i å komme tilbake på jobb og være stabil i jobben, forteller Jorunn.
  -Arbeidstaker får løst opp i utfordringer, sitter ofte igjen med endring i tankemønster, større bevissthet, mer selvinnsikt som resulterer i nye muligheter til gode løsninger.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *