Vestfold og Telemark har høyest andel unge arbeidsledige i hele landet

29. september, 2023

10:57

Ingen kommentar

Det har vært en nedgang i arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark fra august til september. Allikevel har fylket nest høyest andel helt arbeidsledige i landet, og aller høyest andel unge arbeidsledige.

I september var 4.456 personer registrert som helt arbeidsledige i fylket, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Den gjennomsnittlige arbeidsledighet i landet var 1,8 prosent. Bare Oslo hadde høyere ledighet enn Vestfold og Telemark, som delte andreplassen med Viken.

I september var 287 færre personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark sammenlignet med måneden før. Sammenlignet med september i fjor var det en liten økning på 192 flere arbeidsledige.

Arbeidsledigheten er samlet sett lav. Direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen er likevel bekymret over den høye ledigheten blant de unge i regionen.

Høyest ungdomsledighet

Andelen arbeidsledige under 30 år var 3,2 prosent i september.

– Høy ungdomsledighet har vært en utfordring for regionen over lengre tid. Ungdomsledigheten i Vestfold og Telemark har vært høyere enn i de andre fylkene siden pandemien, og trenden ser ikke ut til å snu, sier Anundsen.

– Jeg synes det er svært urovekkende at vi over tid er den regionen med flest unge uten jobb. Det er veldig viktig både for samfunnet og den enkelte unge at de får mulighet til å delta i arbeidslivet. Vi vet at det er sterk sammenheng mellom vedvarende utenforskap og manglende tilknytning til arbeidslivet. Derfor er oppfølging av de unge en av NAVs aller viktigste oppgaver, sier direktøren.

Viktigheten av utdanning

Mer enn halvparten av arbeidssøkerne under 30 år i Vestfold og Telemark oppgir at de ikke har fullført videregående skole.
– Vi vet at det er viktig å skaffe seg kompetanse for å få de fleste jobber. Risikoen for langvarig arbeidsledig og utenforskap er høyere blant de med lite utdanning. Derfor må NAV, i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringslivet og andre aktører, prioritere å hjelpe flere med å fullføre en utdanning, sier Anundsen.

Jobbmuligheter

Det var 2.279 ledige stillinger i Vestfold og Telemark i september. De fleste ledige stillingene var innen helse, omsorg, butikk, salgsarbeid og industri.

NAV-direktøren påpeker at det også er jobbmuligheter for de som ikke har fullført utdanning.

– Det å bruke den kompetansen en har, sammen med NAV og en arbeidsgiver, gir rom for senere påbygging av kompetanse for mange. Vi må jobbe utfra den unges forutsetninger, og jobbe langsiktig sammen med den unge med kompetanse og tilknytning til arbeidslivet, sier Anundsen.

Arbeidsledigheten varierer i kommunene

Horten har fylkets høyest arbeidsledighet med 2,6 prosent, fulgt av Skien og Porsgrunn med 2,5 prosent. Fyresdal har lavest ledighet med 0,8 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *