Vestfold og Telemark har høyest andel unge uføre i landet

14. februar, 2022

10:11

1 kommentarer

Andelen som mottar uføretrygd i Vestfold og Telemark er høyere enn landsgjennomsnittet, og antallet mottakere øker. Andelen unge uføre er høyest i landet .

I desember 2021 mottok 35.032 personer i Vestfold og Telemark uføretrygd fra NAV. Dette utgjør 13,4 prosent av befolkningen, og er en økning på 297 personer sammenlignet med samme periode i fjor. I hele landet mottok 360.943 personer eller 10,5 prosent av
befolkningen uføretrygd.
– Selv om det er et skrikende behov for arbeidskraft i fylket, er det stadig høyere krav til den enkelte som arbeidstaker, og i samfunnet generelt. Dette gjør at flere faller tidlig ut av skole og utdanning, eller aldri kommer inn i arbeidslivet. Jeg har en sterk uro for utviklingen. Vi er et av fylkene med høyest andel personer i utenforskap i landet. Fravær fra skole og arbeid påvirker personers psykiske helse. I tillegg har det store økonomiske konsekvenser for samfunnet når mange ikke bidrar i arbeidslivet. Dette blir mer aktuelt i en tid med en aldrende befolkning, hvor færre i arbeidsdyktig alder skal forsørge flere utenfor arbeidslivet, sier Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark.

Flest kvinner

Flere kvinner enn menn mottar uføretrygd, og andre helserelaterte ytelser. Andelen uføre kvinner i Vestfold og Telemark var 16 prosent, mens tilsvarende prosent for menn var 10,8 prosent.

Høyest andel unge uføre

I aldersgruppene under 30 år har Vestfold og Telemark høyest andel uføre i landet.
– Der uførheten kan forebygges, er det å se de ulike personene og gi individuell, tett og tidlig oppfølging svært viktig. Jo tidligere samfunnet påvirker de unges hverdag positivt med å skape gode sosiale felleskap og læringsmiljøer, jo mer demmer vi opp for utenforskap, sier Tønnessen.

Kommuner

Det er store ulikheter mellom kommunene i Vestfold og Telemark. Notodden har høyest andel med over 17 prosent mottakere av uføretrygd, etterfulgt av Nome med 16 prosent. Kommunene med lavest andel av befolkningen som mottar uføretrygd er Vinje, Tønsberg og Fyresdal.

«Uføretrygd skal sikre inntekt til personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt med minst halvparten på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Uføretrygden tilsvarer 66 prosent av tidligere inntekt, dvs. gjennomsnittlig inntekt i de tre beste av
de fem siste kalenderårene forut for uføretidspunktet»

Antall uføre: 35.032
• Andel uføre: 13,4 prosent
• Antall under 30 år: 2 161
• Andel under 30 år: 3,7 prosent

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Én kommentar

  1. Hjelp til selvhjelp kan være en god ting for individet, og ergo samfunnsnyttig. Også økonomisk, og med tanke på å bidra med evt restarbeidsevne…
    Se mennesket helhetlig- samarbeid på tvers av de ulike tjenester/etater og ikke minst effektivisering. Det går ofte for trått i det offentlige, det blir bare mer kostbart for samfunnet, og individet på så mange områder…., så hepp, stat og kommune! mange som vil og kan tross sykdom- vær klar da til å “gå litt ved det individets side litt”, så kommer lønnen til statskassa, og kommunene, individet- utgifter på sikt vil bli mindre for samfunnet. Og please stopp den stigmatisering. – lev som ufør 1 år, og jeg kan love deg at alt du etter det året kunne ønske deg var att du var frisk og fullt arbeidsfør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *