Vi fjernstyrer oss vekk fra sikkerhet

8. februar, 2022

11:19

Ingen kommentar

I flere omganger har vi nå styrt flere og flere kritiske oppgaver vekk fra plattformen og over til komfortable kontorer på land. Tidligere var fokuset å ha rett personell med rett kompetanse på rett sted, nå er det ikke lenger viktig for selskapene, men viktigst er å kutte og å spare. De kaller det utvikling og digitaliseringsprosess, vi sier “spade for en spade” – dette er kutt i sikkerhet og kynisk kostandssparing.

Dette begynte for flere år siden, når sokkelen skulle effektiviseres og oljebråstoppen slo til for fullt, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. En kombinasjon av å bruke teknologisk utvikling og nye muligheter, med personell og kostnadskutt. Denne runddansen med forflytting av kompetansen til land mener SAFE er sterkt kritikkverdig. Vi er ikke overbevisst om at det å sentralisere kompetanse vekk fra den spisse enden er med på å øke sikkerheten, tvert imot mener vi sikkerheten svekkes, sier Rysst.

SAFE: Hilde-Marit Rysst. Foto: Rebecca Bjerga

Det bedriftene har gjort er å flytte spesialkompetanse inn til land, og personellet har i tillegg fått ansvaret for flere operasjoner samtidig. Eksperten sitter på land, analyserer dataene fra riggen og forteller personell om bord hva de skal gjøre. Den som utfører oppgavene på selve riggen trenger ikke å ha spisskompetanse innenfor det området en gang. Personellet har fått “opplæring” om bord, de fleste av oss har vel erfaring på hvor tilfeldig en slik “opplæring” kan være.

Martin Skogland, områdeleder i brønnservice, liker ikke utviklingen og mener faget blir etter hvert mer utvannet.

KLUBBLEDER: Martin Skogland, klubbleder i SAFE i Schlumbereger Foto: Rebecca Bjerga

-Grunnen til at det har gått bra så lenge offshore uten alvorlige hendelser er fordi det personellet som vi har nå er godt opplært og har spisset sine kunnskaper, sier Skogland. Dette får du ikke uten at det trenes og jobbes med over flere år. Ved å blande flere stillinger får du mindre tid til å lære den spesifikke oppgaven skikkelig. Tilbakemelding fra flere medlemmer er at det ikke er nok tid til å gjøre alt. Dette resulterer i økt bruk av overtid, sier han.

Skogland mener at ved å flytte stillinger til land, reduseres spisskompetansen offshore.

– Førstelinje kjemperne blir plassert som telefonvakt som skal hjelpe mer som support enn å utføre arbeidsoppgavene selv. Samtidig skal du overvåke mer enn en rigg og da øker arbeidsbelastningen. Hvor langt skal vi gå?

Petroleumstilsynets hovedtema for 2022 er “Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet”, dette understreker viktigheten av rett kapasitet og kompetanse. Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje kan bare ivaretas gjennom en kompetent arbeidsstokk, god bemanning og robuste løsninger. Tilgang på godt kvalifisert personell er i særlig grad en utfordring blant leverandørene. Situasjonen gir grunn til bekymring. Så hvorfor har det blitt sånn?

– SAFE etterlyser Ptils holdning i forhold til sitt eget motto om bemanning og kompetanse, sier Rysst. Hvis en tar med seg mottoet og går over arbeidsmetodikken for disse brønnoperasjonene, er myndighetene da fornøyd med løsningen? Oppfyller man krav og regler når man ikke har kompetansen og full forståelse for arbeidsoppgavene man er satt til å utføre?

Ptil utfører mange tilsyn, som ofte ender i rapporter med avvik, det er mer og mer vanlig med påbud overfor tilsynsobjektet. Noe som går igjen i disse rapportene er mangel på relevant kompetanse.

– SAFE stiller også spørsmål ved myndighetenes rolle, sier Rysst. Det er en sammenblanding av tilsynsmyndigheter, hvilket tilsyn har det helhetlige ansvaret? Har det vært testet ut alle barrierer i et tenkt scenario? Hva om det blir utblåsning offshore, hva om kontorbygget må evakueres – hvem skal da gi faktaopplysningene til personellet som jobber mot åpen brønn? SAFE frykter at ved en slik hendelse vi vil oppdage mange ting vi ikke hadde tenkt på. Det er alltid enkelt å være etterpåklok, noen ganger bør vi være det i forkant, sier hun.

Halliburton er nok bare først i køen

Halliburton vil nå flytte oppgavene ut av landet til Dubai, de er nok bare først i køen. Det er mange aspekter ved en slik omorganisering:

  • sikkerhet, både med tanke på installasjonene det utføres arbeid på
  • norske arbeidsplasser
  • IT-sikkerheten

Forbundslederen mener at regjeringen må komme på banen i forhold til samfunnsansvaret og IT-sikkerheten.

– Vi snakker om avansert boreteknikk knyttet til aktivitet på norsk sokkel, skal vi eksponere kunnskapen vår til konkurrenter? Flere andre land har krav til å beholde kunnskapen, dataene og løsningene innenfor egne landegrenser, her har ikke myndighetene tatt noe ansvar. Myndighetene må komme med oppdatert regelverk om flytting av data, sier Rysst.

SAFE som et samlet forbund vil ikke sitte rolig i båten og se på at vår bransje forvitrer!

SAFE har allerede planlagt et felles møte på tvers av klubbene for å se på utviklingen av brønnoperasjoner, kontraktskrav og rammevilkår som operatørene setter. Det er blitt en spiral av kutt og omfordeling av oppgaver som vi ikke kan sitte stille å se på, mener et samlet forbundsstyre i SAFE. Kongressen var også tydelig på dette, blant annet i sine resolusjoner.

– SAFE er sterk bekymret for utviklingen i brønnservice bedriftene som stadig flytter kompetansen til land eller ut av landet. Vi vil tilskrive myndighetene og kreve et møte om sikkerhetsaspektet, flytting av kompetanse til utlandet, datasikkerhet, norske arbeidsplasser med mer, avslutter Rysst.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *