Styret i Nøtterøy Pensjonistforening. F. v.: Styremedlem Gunnar Svendsen, styremedlem Roar Granlund, kasserer Oddrun Paulsen, styreleder Magne Tuxen, Vara Øivind Brevik, styremedlem Berit- Hernes Jacobsen, og sekretær Lill Marian Ray Caplan.

Vil bruke senior i stedet for pensjonist

30. september, 2022

11:08

Ingen kommentar

Nøtterøy Pensjonistforening hadde nylig styremøte der en av sakene som ble behandlet var et forslag om å bytte ordet pensjonist til senior.

Referat: Lill Marian R. Caplan

Styremøtet ble avholdt 26. september, og disse var til stede: Magne Tuxen, Berit Hennes Jacobsen, Oddrun Paulsen, Lill Marian Ray Caplan, Øivind Brevik, Roar Granlund og Gunnar Svendsen. Forfall: Anne Lise Bryde og Bente Skau

– Bente Wemundstad fra By Tønsberg og Færder orienterte om ny avis i oppbygging. Denne blir bare utgitt på nett, og er delt inn i ni nærområder, der alle abonnenter kan bidra med bilder og tekst fra sitt område.  Abonnent pris er kr 99.- pr mnd. Bente W. kommer på medlemsmøte 06.10.22 og orienterer om avisa.

– Styret bestemmer at fra nå skal alle dokumenter som sendes fra foreningen ha logo.

– Referat fra styremøte 25.07.22 samt referat fra Roseslottet 25.08.22 ble ikke opplest da alle medlemmene har fått dette tidligere. Vedtak: referatene godkjent.

– Mulig navneendring. Styret ønsker å bytte ordet Pensjonist med Senior da vi mener at det har en bedre klang og tror at senior ville trekke flere medlemmer til foreningen.

– Søknaden om dam midler til prosjektet Mat som Medisin utarbeides av Magne T. i samarbeid med G.H. Asky, Bama og Hilde Kari Maurstad fra kommunen og sendes via Pensjonistforbundet  innen 30. September.  Det blir søkt om kr. 400.000.-.

Hvis prosjektet kommer i sving og svarer til forventningene vil Magne orientere Statsforvalteren, og dette vil da implisere alle kommune i Vestfold og Telemark.

– Format Eiendom ved Gaute Tjøm var invitert til styremøtet, men hadde ikke anledning til å komme i dag.  Han skulle orientere om Hjemseng Brygge. Han kommer muligens på medlemsmøte 06.10.22.

– Det er ønskelig med flere medlemmer i foreningen. Per dags dato er det kun 27 prosent av alle pensjonister som er innmeldt i Pensjonistforbundet.

– Kasserer opplyste at Vipps nå er i orden og veldig lettvint å bruke, men når folk betaler med vipps til foreningen blir vi belastet med en avgift.

– Styret er skuffet over fremmøte i opplæring av smart telefon i juni. Tallet på deltagere sank fra 23 første dag til 12 stykker siste dag.

Det vil bli holdt kurs i smart telefon og Data i regi av Senior Nett på Sjølyst senteret. Med ti deltakere på hvert kurs.  Det vil være en leder og tre medhjelpere som sirkulerer blant deltakerne. Dette kurset vil sannsynligvis ikke være helt gratis. Info er lagt ut på Facebook.

– Nå går det fort fram til årsmøte 2. februar og flere går ut av styret da. Det er sendt ut SMS til alle medlemmer i håp om å få noen til valgkomite i år siden det ikke ble valgt på årsmøtet. Ingen svar foreløpig.

Om vi ikke får noen til dette må styret fungere som valgkomite og da har vi en jobb å gjøre. Kasserer Oddrun P. er på valg og tar ikke gjenvalg, men hun har sagt at hun kan lede valg komiteen for neste år.  Styremedlem Roar G. er på valg og tar ikke gjenvalg, men kan stille som vara i valgkomiteen neste år. Det må derfor velges ny kasserer og nytt styremedlem.  Leder vil helst ha inn noen som kan regnskap og vil være selvgående. Det gjelder for øvrig alle i styret.

Det må velges en god reisekomite på tre medlemmer, og som ordner alt med turene. I år har Oddrun tatt det ansvaret. I tillegg til dette må det velges ett varamedlem til styret samt revisor og vararevisor.

I god tid før årsmøtet må vi ha klar årsmelding, revidert regnskap, og en aktivitetsplan for neste år. Vi må ha en god møteleder og en sekretær til selve møtet.

– På medlemsmøte 06.10.22 , Teie arbeids kirke kl. 13.00 til 15.30 kommer Bente Wemundstad og forteller om nye BY Tønsberg & Færder. Sekretæren i Eldrerådet er også invitert, men har blitt forhindret fra å komme. Det vil nå bli gjort i stand til seks manns bord. Og vi vil forsøke med quiz. Det blir som vanlig åresalg og servering. Oddrun averterer i BY Tønsberg & Færder, sender e-post og legger inn på Facebook.

– Mulig aktiviteter, foredrag og turer framover.

Magne T.  har vært i kontakt med Torås forts venner om besøk der.  De vil bli lage et pakkeopplegg for våre medlemmer fra kl. 12.00 til 16.00 inne i fjellet. Styret sluttet seg til dette.

Magne T. har også vært i kontakt med Gyrid Beck Solbergs om å holde foredrag i  N.P.F.  Mange pensjonister føler seg oversett – overflødige.  Gyrid B. S. holder foredrag med tittelen:  “Det er meg det kommer an på”.

– Forbundet har laget nye sang bøker. Vi er tildelt 20 eksemplarer, som kommer. Disse får vi gratis men kan bestille flere i nettbutikken hvis vi vil.

– Julebordet den 07.12.22. kl.18.30 på Tollboden. Det blir servert alkoholfri gløgg. Juletallerken, et glass vin eller en øl, dessert og kaffe. Prisen blir for medlemmer kr. 500.- og kr. 665.- for ikke medlemmer. Oddrun P. skal prøve å skaffe noen som kan spille til dans på julebordet.

– Det skal være møte i Eldrerådet 24.10.22. Magne T. vil være med og snakke om mat som medisin, hjemmeboende, omsorg og boforhold.  Magne T. ønsker å representere N.P.F. i eldrerådet når Øivind Brevik. går ut ved neste valg i 2023.  Det er vårt styre som foreslår vår representant til Eldre rådet, men det er kommunestyret som gjør det endelige valget.

– Magne T. skal i møte 28.09.22. på Bølgen Kulturhus, Larvik kl. 10.00 til 15.00.  Tema “Eldrebølgen et hav av muligheter”.  Han skal også på ledersamling 24. november i Pensjonistforbundet Vestfold kl. 10.00 til 15.00 på Holmestrand Fjord hotell.

– Magne T. har bedt Jan Davidsen om et møte for å diskutere forskjellige ting blant annet dette med ordet Senior kontra Pensjonist, samt muligheter for å skaffe nye medlemmer og spørsmålet om å melde seg inn i pensjonist foreningen tre år før avgang. Det kan også være lurt å ta et møte med Nestor i Melsomvik, Stokke som holder kurs for blivende pensjonister.

– Magne T. skal ha møte med ordførerkandidat for Høyre, Tom Mello, fredag 30.09.22. Det blir kaffe og prat.

– Forslag til Landsmøtet:
Styret har vedtatt å sende to forslag til Landsmøtet i 2023. Vi foreslår å bytte ut ordet Pensjonist med Senior og vi foreslår redusert kontingent for ektepar. Oddrun skriver forslagene og Magne sender de inn innen fristen 30. september.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *