Vil tilpasse nasjonale prøver i lesing for elever med dysleksi

8. februar, 2022

11:22

Ingen kommentar

FOTO: Utdanningsdirektoratet

Under dagens retningslinjer har ikke elever med dysleksi eller betydelige lesevansker mulighet til å bruke de vanlige hjelpemidlene sine på nasjonale prøver i lesing. Disse elevene får dermed ikke vist ferdighetene sine på prøven. Noen elever får heller ikke deltatt. Utdanningsdirektoratet og Dysleksi Norge har derfor vært i dialog i lengre tid om muligheten for endringer i gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing.

-Vi har landet på en anbefaling som bidrar til at flere elever kan gjennomføre og oppleve mestring på nasjonale prøver i lesing, sier direktør Hege Nilssen.

– Selv om elever med dysleksi strever med avkoding, kan de ha god leseforståelse, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge. – Nå kan de endelig få lov til å vise det, også på nasjonale prøver, gjennom å bruke de hjelpemidlene som de er vant til. Det gir et riktigere bilde av ferdighetene deres, sier Solem.

Det er flere hensyn å ivareta dersom vi skal endre gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing. På den ene siden er det viktig at alle elever gjennomfører under samme forhold. På den andre siden er det viktig at flest mulig elever kan gjennomføre og oppleve mestring.

– Vi mener vi har funnet en god balanse og vil takke Dysleksi Norge for et godt samarbeid over tid med faglige innspill og nyttige diskusjoner, sier Nilssen.

Utdanningsdirektoratet anbefaler

  • at retningslinjer for bruk av hjelpemidler på nasjonale prøver i lesing endres til å inkludere bruk av hjelpemidler til opplesing av tekst.
  • at det kun er elever som har godkjent bruk av hjelpemidler til opplesing i opplæringen som skal gis adgang til bruk av disse også på nasjonale prøver.
  • at resultatene fra prøvene inkluderes i de aggregerte dataene og den nasjonale statistikken.

Anbefalingen er oversendt Kunnskapsdepartementet.

Du leser hele anbefalingen på udir.no.

Bakgrunn

  • Den 9. desember 2021 ba Kunnskapsdepartementet om at Utdanningsdirektoratet utreder og anbefaler løsninger som sørger for at gjennomføringen av de nasjonale prøvene i lesing på norsk og lesing på samisk tilrettelegges for elever med dysleksi og elever med betydelige lesevansker på en bedre måte enn i dag.
  • I arbeidet med anbefalingen har vi fått verdifulle innspill fra Dysleksi Norge, Statped/SEAD, KS, Utdanningsetaten i Oslo, Lesesenteret (UiS), Center for Educational Measurement (CEMO), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO), Institutt for spesialpedagogikk (UiO) og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa (Samisk høgskole).

Fakta om nasjonale prøver

  • Nasjonale prøver skal gi kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på skole, kommune og nasjonalt nivå i skolesystemet.
  • Prøvene er obligatoriske for alle elever på 5., 8. og 9. trinn.
  • Fra og med høsten 2022 blir nasjonale prøver gjennomført i ny digital løsning. Nye eksempeloppgaver for nasjonale prøver publiseres på udir.no i løpet av april.
  • Nasjonale prøver gjennomføres mandag 5. september til fredag 30. september 2022.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *