Vil tilpasse nasjonale prøver i lesing for elever med dysleksi

FOTO: Utdanningsdirektoratet

Under dagens retningslinjer har ikke elever med dysleksi eller betydelige lesevansker mulighet til å bruke de vanlige hjelpemidlene sine på nasjonale prøver i lesing. Disse elevene får dermed ikke vist ferdighetene sine på prøven. Noen elever får heller ikke deltatt. Utdanningsdirektoratet og Dysleksi Norge har derfor vært i dialog i lengre tid om muligheten for endringer i gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing.

-Vi har landet på en anbefaling som bidrar til at flere elever kan gjennomføre og oppleve mestring på nasjonale prøver i lesing, sier direktør Hege Nilssen.

– Selv om elever med dysleksi strever med avkoding, kan de ha god leseforståelse, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge. – Nå kan de endelig få lov til å vise det, også på nasjonale prøver, gjennom å bruke de hjelpemidlene som de er vant til. Det gir et riktigere bilde av ferdighetene deres, sier Solem.

Det er flere hensyn å ivareta dersom vi skal endre gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing. På den ene siden er det viktig at alle elever gjennomfører under samme forhold. På den andre siden er det viktig at flest mulig elever kan gjennomføre og oppleve mestring.

– Vi mener vi har funnet en god balanse og vil takke Dysleksi Norge for et godt samarbeid over tid med faglige innspill og nyttige diskusjoner, sier Nilssen.

Utdanningsdirektoratet anbefaler

  • at retningslinjer for bruk av hjelpemidler på nasjonale prøver i lesing endres til å inkludere bruk av hjelpemidler til opplesing av tekst.
  • at det kun er elever som har godkjent bruk av hjelpemidler til opplesing i opplæringen som skal gis adgang til bruk av disse også på nasjonale prøver.
  • at resultatene fra prøvene inkluderes i de aggregerte dataene og den nasjonale statistikken.

Anbefalingen er oversendt Kunnskapsdepartementet.

Du leser hele anbefalingen på udir.no.

Bakgrunn

  • Den 9. desember 2021 ba Kunnskapsdepartementet om at Utdanningsdirektoratet utreder og anbefaler løsninger som sørger for at gjennomføringen av de nasjonale prøvene i lesing på norsk og lesing på samisk tilrettelegges for elever med dysleksi og elever med betydelige lesevansker på en bedre måte enn i dag.
  • I arbeidet med anbefalingen har vi fått verdifulle innspill fra Dysleksi Norge, Statped/SEAD, KS, Utdanningsetaten i Oslo, Lesesenteret (UiS), Center for Educational Measurement (CEMO), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO), Institutt for spesialpedagogikk (UiO) og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa (Samisk høgskole).

Fakta om nasjonale prøver

  • Nasjonale prøver skal gi kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på skole, kommune og nasjonalt nivå i skolesystemet.
  • Prøvene er obligatoriske for alle elever på 5., 8. og 9. trinn.
  • Fra og med høsten 2022 blir nasjonale prøver gjennomført i ny digital løsning. Nye eksempeloppgaver for nasjonale prøver publiseres på udir.no i løpet av april.
  • Nasjonale prøver gjennomføres mandag 5. september til fredag 30. september 2022.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.