Årets Mensa Norges pris tildeles Norges Musikkorps Forbund for deres bidrag til å fremme intelligens gjennom musikalsk opplæring. Foto: Martin Giskereidet

Vinner pris for å fremme intelligens

9. november, 2023

20:22

Ingen kommentar

Norges Musikkorps Forbund (NMF) har mottat den gledelige nyheten om at de tildeles Mensa Norges pris 2023. Forbundet mottar prisen fordi deres arbeid med musikalsk utvikling bidrar til å fremme intelligens gjennom å lære og spille instrumenter. Tildelingsseremonien vil finne sted i begynnelsen av 2024.

“Som den største organisasjonen for instrumentalundervisning og ensemble-aktivitet for barn, ungdom og voksne i landet, er Norges Musikkorps Forbund vinnere av årets pris,” skriver Mensa Norge i en pressemelding. Forbundet har over 60.000 medlemmer, og mange barn og unge har gjennom de over 100 årene forbundet har eksistert deltatt i korps.

Forskning viser at musikkopplæring og det å spille sammen med andre mennesker har positive kognitive effekter for hjernen. Det er blant annet kommet frem i forskning at barn og unge som spiller instrumenter er flinkere til å lese å skrive enn de som ikke spiller. Les mer om funnene hentet fra National Library of Medicine her.

Prisen har tidligere gått til organisasjoner som Talentsenteret i realfag i Oslo og Vitensentrene i Norge. Den har også blitt tildelt kjente fjes som Harald Eia og Trond Viggo Torgersen. NMF er stolte over at det i år er de som mottar prisen, og presidenten i forbundet, Rita Hirsum Lystad, ble ekstra varm i hjertet.

– Det er en stor ære for forbundet og alle våre medlemmer å motta denne flotte prisen. Det at vi som en kulturfrivillig organisasjon blir anerkjent for vårt arbeid ser vi på som en stor motivasjon, og jeg er veldig stolt av alle våre medlemmer og ansatte, sier presidenten.

Forskning viser fordeler

“Forskning viser at når mennesker hører og lærer ny musikk, skapes det nye hjerneceller og koblinger i hjernen. Dette styrker nevrale nettverk og påvirker eksekutive funksjoner. Studier har vist at IQ kan øke med hele 7 poeng hos barn som spiller instrumenter, sammenlignet med barn i kontrollgruppen som ikke gjør dette,” skriver Mensa Norge som en del av begrunnelsen for nominasjonen.

En stor del av NMF sitt arbeid med å fremme intelligens ligger i deres satsing på faglig utvikling. For musikkonsulent Birgitte Grong er dette en pris som betyr mye. Hennes hovedarbeidsområde i Norges Musikkorps Forbund er faglig utvikling og undervisning av dirigenter.

– Mennesker kan lære hele livet, og korps er en unik arena for nettopp dette. I Norges Musikkorps Forbund finnes det 1614 korps med 60 732 medlemmer i alderen 7 – 100 år. Hver uke gjør korpsene hva de kan for å tilby en læringsarena der fellesskap, trygghet, mestring og utvikling er sentralt i det musikalske arbeidet. I Norges Musikkorps Forbund har vi de siste årene gjort mye for at flere skal kunne inkluderes i dette unike læringsfellesskapet og å styrke det enkelte medlemskorps ved å utvikle fagkunnskap, kurs- og utdanningsarenaer for dirigentene som er en avgjørende ressurs i korpsene, sier Grong.

Musikkonsulent Birgitte Grong sitt hovedansvarsområde i Norges Musikkorps Forbund er faglig utvikling og undervisning av dirigenter. Foto: NMF

Mensa Norge

Mensa Norge ble stiftet i 1978, og er en underavdeling av Mensa International. Per i dag er det over 2500 medlemmer i Norge. Foreningen har tre vedtektsfestede formål: å oppdage og hjelpe frem menneskelig intelligens til beste for menneskeheten; å støtte forskning relatert til egenarten, beskrivelsen og bruken av intelligens; å tilby et stimulerende intellektuelt og sosialt miljø for medlemmene.

Mensa Norges pris tildeles hvert år en person eller gruppe som i sine gjerninger har bidratt til å støtte foreningens utadrettede formål, å oppdage og hjelpe frem menneskelig intelligens til beste for menneskeheten eller å støtte forskning relatert til egenarten, beskrivelsen og bruken av intelligens. En jury nominerer hvert år kandidater til årets pris, og Mensa Norges medlemmer stemmer så frem en vinner. Den blir så overrakt vinneren ved en passende anledning.

Musikk krever intens konsentrasjon, spesielt når du spiller med andre musikere. Å utvikle god oppmerksomhet og konsentrasjon kan hjelpe deg med å bli mer effektiv i andre aktiviteter. Foto: Martin Giskereidet

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *