Vy fortsetter å vokse etter pandemien

3. oktober, 2023

09:09

Ingen kommentar

– Vi er glade for at stadig flere velger tog og buss, og at reiseaktiviteten nærmer seg nivået fra normalåret 2019 før pandemien, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

Per andre tertial har Vy økt antall reisende, inntekter og driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet for årets første åtte måneder ble 310 millioner kroner, som er en underliggende forbedring på 373 millioner kroner fra i fjor.

Økt reiseaktivitet og nye store togkontrakter på Østlandet

Reiseaktiviteten på Vys tog i Norge er nå på 99 prosent av normalåret 2019 og 24 prosent høyere enn samme periode i fjor. Totalpunktligheter ble 86 prosent hittil i år, på nivå med samme periode i fjor, men lavere enn målet på 90 prosent. Operatøravhengig punktlighet er på over 98 prosent.

– Vi er ikke fornøyde med den lave punktligheten, som i all hovedsak skyldes infrastrukturen. I august ble også togtilbudet påvirket av ekstremværet Hans. Vi gjør det vi kan for at kundene skal få en mer pålitelig jernbane og gode alternative løsninger når det ikke skjer, og heier på mer penger til vedlikehold, sier Bakstad.

Den viktigste avklaringen for Vys togvirksomhet kom i slutten av juni, da vi sammen med Jernbanedirektoratet signerte avtalene om å fortsette å kjøre tog på Østlandet.

– Vi er veldig glade for at vi skal kjøre tog på Østlandet i ti år til, og ser frem til å levere et enda bedre tilbud til kundene, sier Bakstad.

Flere reiser med Vys ekspressbusser

Den kommersielle bussvirksomheten har hatt 31 prosent vekst i antall reiser sammenlignet med i fjor, og ligger nå godt over nivået i 2019. Økningen kommer hovedsakelig fra reisende i ferie og fritidsmarkedet.

Også den busstrafikken Vy kjører i anbudskontrakter har en positiv utvikling, med både reise- og inntektsvekst, og bedre indeksering av kostnadsøkninger i anbudskontraktene.

– Vy buss gjør en god jobb som kundene setter pris på, med nye ruter, komfortable busser og dyktige og serviceinnstilte bussjåfører. Det gjør at bussvirksomheten bidrar positivt til konsernets resultater, sier Bakstad.

Ekstremværet i august gir utfordringer for gods

Veksten i etterspørsel etter gods på bane er noe redusert, men har hittil i år bidratt til fortsatt økte volumer. Veksten har vært hemmet av produksjonsutfordringer knyttet til tøffe vinterforhold, ombygging på Alnabru godsterminal og utfordringer med eldre tog.

Ekstremværet Hans i august førte til flere stengte banestrekninger og stengning av Dovrebanen over lengre tid etter kollapsen av Randklev bru. Dette har medført en svært krevende driftssituasjon for både kundene og godsaktørene, og har svekket CargoNets resultater vesentlig.

Regjeringen har foreslått en midlertidig støtteordning for godstogselskap som ikke kan frakte gods på Dovrebanen i perioden strekningen er stengt for trafikk.

For CargoNet har stengingen av Dovrebanen store konsekvenser. Dette begrenser mengden gods som kan transporteres på jernbane, og innebærer betydelige økonomiske tap.

– Det er gledelig og svært viktig at regjeringen bevilger en midlertidig støtteordning. Samtidig er også bedre og forutsigbare rammebetingelser, herunder miljøstøtteordningen, avgjørende for den langsiktige lønnsomheten for godstransport på jernbane, sier Gro Bakstad.

Bedring i reiseliv

Reiselivsvirksomheten har hatt en god oppgang etter to-tre år krevende koronaår. Vi ser en betydelig bedring i etterspørselen, og antall reiser på Flåmsbana per andre tertial har økt med 38 prosent sammenlignet med i fjor, og er på 80 prosent av nivået for 2019.

– Det er gledelig å se at nordmenn benytter våre reiselivsprodukter og at utenlandske turister nå vender tilbake til Norge etter pandemien. Lav kronekurs har også bidratt til at Norge har vært et attraktivt ferieland for utenlandske turister i år, sier Gro Bakstad.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.