BLE RAMMET AV JORDSKRED: Deler av Nordbyen ble rammet av et ødeleggende skred i 1858. Her et nytt bilde av det aktuelle området.

Drama på 1800-tallet: Skredet i Nordbyen

22. juli, 2021

20:09

Ingen kommentar

Norge har blitt rammet av flere store skred opp gjennom århundrene, og ett av de verste nå nylig i Gjerdrum. Også gamle Tønsberg har opplevd et stort skred, men da helt tilbake i 1858. Idylliske Nordbyen ble rammet hardt.

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto

Den 16. oktober 1858 ble byen rammet av et dramatisk jordskred som i gamle bøker og aviser betegnes som jordfallet i Nordbyen. Skredet tok med seg flere hus og sjøboder som etter hvert lå og fløt i vannet. Flere rodde ut i byfjorden til bygningene, og noen guttunger klatret opp på takene. Unødvendig å si at jordfallet vakte stor skrekk i byens innbyggere.

Bevilget 500 spesidaler

Det spredte seg hurtig rykter og spådommer om at byen ville rammes av nye skred, noe den ble. Allerede etter noen dager kom flere skred, og dette gjentok seg i februar året etter, da et større stykke av «Nordbygaten» plutselig forsvant.

Kun tre dager etter skredet den 16. oktober 1858, ble formannskapet og flere av byens borgere samlet til møte hos byfogden for å diskutere hva som måtte gjøres for å forhindre flere skred i den utsatte bydelen. Formannskapet besluttet å be ingeniørløytnant Krag til Tønsberg, og å telegrafere til Horten for å be om redskaper og assistanse fra en kyndig mann til å foreta nødvendige boringer. Tre av byens borgere, Laurentius Foyn, Ole Olsen og Jørgen Jacobsen Gjersøe ble satt til å informere ingeniørløytnanten om den alvorlige situasjonen. Kommunestyret bevilget inntil 500 spesidaler til nødvendige arbeider i forbindelse med jordfallet.

NORDBYEN PÅ 1800-TALLET: Her ser vi stedet der Nordbyen ble verst rammet av jordskredet i 1858. Bildet er imidlertid fra 1880-tallet. UKJENT FOTOGRAF

Jordfallsbukten

To av huseierne i Nordbyen, madame Gjersøe og kjøpmann Hofgaard, fikk sine hus og eiendommer så ødelagt at de av kommunen fikk to nye og avgiftsfrie eiendommer et annet sted i byen.

Jordskredene i Nordbyen endret noe på kystranden. Utenfor Hofgaards tomt dannet det seg en bukt, som ble hetende Jordfallsbukten på folkemunne. Og på nordsiden av denne bukten var det nå en lang og smal tange som ble kalt for «Skotland». Ytterst på denne tangen lot et aksjeselskap bygge et badehus, som mange sikkert har hørt om. Dette var i 1867 og man fikk kommunens tillatelse.

Oversikt sett fra s¯r. Bildet er tatt i 1908.

I 1881 ble Tønsberg Jernbanestasjon åpnet på omtrent samme sted der skredet rammet. Den flotte og forhenværende stasjonsbygningen ligger der den dag i dag, Nedre Langgate 50. I samme år som jernbanestasjonen ble åpnet, gikk det et nytt jordras ned for Minneparken.

Kildene nevner ikke noe om eventuelle omkomne som følge av jordfallene i 1858-59 eller 1881.

espen@byavisatonsberg.no

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *